Waarom is samenwerken een vak?

Gedeelde ambitie

Samenwerken doe je niet zomaar: het moet iets opleveren. Wát het moet opleveren, kan verschillen per samenwerkingsverband en per partij die bij de samenwerking betrokken is. Een gezamenlijke ambitie bindt de partners.

Deze ambitie moet van betekenis zijn voor de strategie van de betrokken organisaties, of hiervan in het verlengde liggen. Uiteraard kom je daarbij ook grenzen tegen. In de wereld van de mededinging bestaan namelijk wel een aantal no-go-areas.

Samen meer?

Er is een aantal belangrijke vragen die gaan over de ambitie van de samenwerking. De belangrijkste is: Kunnen we samen meer bereiken dan ieder voor zichzelf? Andere zeer relevante vragen:

  • Wat is van voor iedere partner betekenisvol, voor de organisatie en persoonlijk?
  • Hoe voorkomen we dat we in de val van de spraakverwarring trappen?
  • Hoe kan iedere partner beter concurreren?
  • Welke no-go-areas zijn er en hoe lopen we daar omheen?
  • Is de doelstelling van één partij bepalend of gaan we volgens de logica van het netwerk op zoek naar gezamenlijke ambitie?

Strategie van de samenwerking versus samenwerkingsstrategie

Het dan dus om een goede alignment tussen de strategie van iedere partner, de samenwerkingsstrategie en de strategie van de samenwerking.

Respect voor belangen

In een samenwerking heeft iedereen belangen. Het gaat erom recht te doen aan elkaars belangen. Gebeurt dat niet, dan gaan partijen dwarsliggen, haken ze af of gaan ze tegenwerken. Het is dus de kunst om met respect voor elkaars belangen te komen tot oplossingen die in ieders belang staan. In de wereld van 'mutual gains' (staat dit denken in belangen central.

Een duurzame benadering, oprechte interesse in belangen, transparantie en betrouwbaarheid zijn onontbeerlijk om te komen tot vertrouwen.