Wat is het DOR-Model?

Formuleren van de missie

De missie geeft een kwalitatief antwoord op de vraag wat de organisatie wil betekenen voor haar medewerkers, klanten, doelgroepen, aandeelhouders of belanghebbenden.

De missie geeft ook aan welke toegevoegde waarde zij wil leveren. Daarnaast maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere organisaties en geeft het antwoord op vragen als: 'Waarom kan ik er trots op zijn hier te werken?' 'Hoe sluiten de doelen die ik persoonlijk nastreef aan op de missie en doelen van de organisatie?'. Ten slotte is de missie gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en normen.

Vereisten

De missie geeft de functie van de organisatie voor haar relevante omgeving weer. Een goed geformuleerde missie geeft antwoord op vragen als: 

 • wat verliest de wereld als de organisatie niet langer bestaat? 

 • wat zijn de hoogte- en dieptepunten uit het bestaan van de organisatie?

 • hoe willen medewerkers omgaan met andere belanghebbenden?

 • waarom zijn mensen trots om bij deze organisatie te werken?

 • waarin onderscheidt de organisatie zich van andere organisaties?

 • waar staat de organisatie voor?

 • wat is de unieke bijdrage van de organisatie aan haar relevante omgeving?

 • wat is een herkenbare metafoor of slogan voor de organisatie?

Het ontdekken en vaststellen van de missie is een taak en verantwoordelijkheid van de hoogste lijnmanager. Deze kan evenwel de voorkeur geven aan een participatieve totstandkoming. In werkconferenties doorloopt een aantal "smaakmakers" dan gezamenlijk de genoemde stappen. 

Aandachtspunten

 • een "toekomstbestendigheid" van de missie van minimaal vijf jaar

 • aanknopingspunten bieden voor organisatiedoelen

 • voldoende overlap hebben met de persoonlijke doelen van de medewerker

 • de missie is vooral een middel om de effectieve binding tussen medewerkers te vergroten. Het proces van totstandkoming is daarom welhaast belangrijker dan de uiteindelijke missie zelf

 • een missie formuleren kost tijd en toewijding van het hoogste lijnmanagement. Het is geen taak voor een interne stafafdeling, laat staan van een extern PR-bureau.

 
organisatiekunde-missie-formuleringsmodel