Welke managementstijlen zijn er?
 1. kennisbank
 2. Organisatiekunde
 3. Welke managementstijlen zijn er?

Fayol - 14 principes van een organisatie

Fayol (1841 - 1925, Franse mijndirecteur) is een van de sleutelfiguren van de klassieke managementtheorieën. Fayol benoemde de volgende veertien principes van een organisatie.

 1. Verdeling van werk: medewerkers en eenheden specialiseren zich in hun functie

 2. Autoriteit: bevoegdheid is afgestemd op verantwoordelijkheid

 3. Discipline: gehoorzaamheid en respect laten de organisatie soepel werken

 4. Eenheid van bevel: iedere medewerker rapporteert aan slechts één leidinggevende

 5. Eenheid van richting: alle inspanningen zijn gericht op hetzelfde

 6. Ondergeschiktheid van het individueel aan het gezamenlijk belang: belangenconflicten worden vermeden

 7. Evenredige beloning: iedereen krijgt loon naar werken

 8. Centralisatie: wat op meerdere medewerkers en eenheden betrekking heeft moet gecentraliseerd worden gehouden

 9. Hiërarchie: de formele bevelsstructuur garandeert helderheid

 10. Orde: mensen en materiaal zijn op het juiste moment op de juiste plaats

 11. Gelijkheid: loyaliteit en toewijding komen voort uit vriendelijkheid en rechtvaardigheid

 12. Stabiliteit: mensen krijgen de gelegenheid hun werk in de praktijk te leren

 13. Initiatief: mits tevoren geformuleerd bieden experimenten kansen op verbetering

 14. Esprit de corps: harmonieus samenwerken is een belangrijke succesfactor.