Hoe ziet een geplande verandering eruit?
  1. kennisbank
  2. Veranderkunde
  3. Hoe ziet een geplande verandering eruit?

Fasen bij organisatieverandering

Naast het beïnvloedingsspel van actoren zijn activiteiten de verbindende schakel tussen het veranderidee en de uitkomsten.

We onderscheiden een eenvoudige vierdeling voor veranderingstrajecten:

Diagnose

In deze fase bekijkt u de zaak inhoudelijk van zoveel mogelijk kanten en u hanteert daarbij modellen. Zo krijgt u helder wat er aan de hand is.

Veranderstrategie

In deze fase bepaalt u de principes die u gebruikt om de verandering op gang te helpen. Zijn de voorwaarden aanwezig? Hoe zit het met weerstand en energie? Op die manier krijgt u het aangrijpingspunt of de hefboom voor de verandering helder.

Interventieplan

In deze fase plant u de interventies. Welke interventies worden gepland? In welke volgorde? Hoe is het plan consistent en haalbaar te krijgen? Wie gaan welke delen van de verandering trekken? Hoe wordt er over het geheel gecommuniceerd?

Interventies

De interventies: u voert interventies uit en past zonodig het interventieplan aan.

Alle activiteiten in elke fase kunt u alleen doen. Vaak is het aan te bevelen (delen van) deze activiteiten met een brede groep medewerkers uit de organisatie (meer procesmatig) te doen.

Bron: Caluwé, L. de en H. Vermaak: Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige. Kluwer Deventer (2006)