Hoe verdeel je de taken in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe verdeel je de taken in een project?

Een permanente organisatie is anders...

Ieder project kent een eigen organisatie. Deze is verweven met de permanente organisatie(s) die het project doorgaans heeft/hebben geïnitieerd. Niettemin zijn er verschillen, die onvermijdelijk tot spanningen leiden.

Projecten worden doorgaans geïnitieerd door (een) organisatie(s). Deze permanente organisatie(s) en de organisatie voor het project zijn met elkaar verweven.

Toch verschillen ze qua structuur, personeel, managementstijl, systemen, cultuur en strategie van elkaar. De bijgaande afbeelding brengt deze verschillen in beeld. De verschillen uiten zich als onvermijdelijke en natuurlijke spanningen.

Stappen

 • Ga na welke concrete verschillen er zijn
 • Doe aan het eventuele belang van die verschillen, door ze:
  • te veranderen
  • te compenseren
  • te negeren
 • Stem de organisatie voor het project af op:
  • de mogelijkheden van de permanente organisatie(s)
  • het belang van het project
 • Leg een en ander vast in het organisatiebeheersplan dan wel het programmaplan

Aandachtspunten:

 • leren van spanningen voor de toekomst
 • redundanties in procedures vermijden
 • medewerkers die ook in de permanente organisatie(s) werken onder andere selecteren op flexibiliteit
projectmanagement-permanente-vs-tijdelijke-organisaties