Kun je leidinggeven leren?

Een Amerikaans rijtje eigenschappen van leiders

Een heel ander rijtje eisen is ooit door Jack Welch (ex-CEO van General Electric) opgesteld. Volgens hem moeten managers voldoen aan de eisen van 4-E’s (en 1-P).

De eerste eis is die van (positieve) Energie. Hij doelt daarmee op het vermogen om tempo te maken – genieten van actie en verandering. Mensen met positieve energie zijn volgens hem in de regel extravert en optimistisch. De tweede eis is die van Enthousiasmeren. Hij ziet positieve energie als het vermogen om andere mensen enthousiast te maken. Dit zijn leiders die hun team kunnen inspireren om het onmogelijke aan te pakken – en daar intensief van te genieten. Effectiviteit is het vermogen om moeilijke ja/nee-beslissingen te nemen en knopen door te hakken. Effectieve leiders weten wanneer er een eind moet komen aan het inschatten en er een knoop moet worden doorgehakt, zelfs als ze niet over alle informatie beschikken. 

Executie betekent dat je weet hoe je na een besluit raderen in beweging kan brengen en dat je erop toeziet dat de klus wordt geklaard, ondanks alle weerstand,verwarring en onverwachte obstakels. Het laatste kenmerk is Passie. Met passie bedoelt Welch hartgrondige en authentieke geestdrift voor het werk. Mensen met passie zijn betrokken – tot in hun merg – bij collega’s, werknemers en vrienden. Zij leren graag en groeien navenant en putten grote voldoening als zij zien dat mensen om hen heen hun voorbeeld volgen.

Welch is van mening dat iedere kandidaat voor een managementfunctie over de eerste twee E’s dient te beschikken: positieve energie en het vermogen tot enthousiasmeren. Dat zijn persoonlijkheidstrekken en hij gelooft niet dat je deze mensen kunt bijbrengen door middel van training. Welch: ‘Eerlijk gezegd zou ik je niet aanraden ooit een lid voor je team aan te nemen – manager of geen manager – die niet over een forse dosis positieve energie beschikt. Mensen zonder die eigenschap werken de organisatie alleen maar op de zenuwen. Effectiviteit en executie (respectievelijk het vermogen om knopen door te hakken en uitvoeringsdiscipline) zijn daarentegen wel te ontwikkelen door middel van ervaring en managementtraining. Keer op keer ben ik er getuige van geweest hoe mensen leerden moeilijke beslissingen te nemen en voor resultaten te zorgen’.