Welke managementstijlen zijn er?
  1. kennisbank
  2. Organisatiekunde
  3. Welke managementstijlen zijn er?

Drucker en Kanter (1909 - 2005)

Drucker schreef over diverse onderwerpen m.b.t. organisatie/management. In 2000 deed hij de uitspraak: De grootste verdienste van het management van de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabriekswerker.

De grootste uitdaging van het management voor de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.

Management in de 21ste eeuw

Er zijn verschillen in de manier waarop verschillende organisaties worden gemanaged: de missie bepaalt ten slotte de strategie en de strategie bepaalt de structuur. Het management van een keten winkelbedrijven verschilt zeker van dat van een katholiek bisdom (maar veel minder dan een bisschop of een directeur van een winkelketen zou vermoeden). Ook tussen het management van een luchtmachtbasis, een ziekenhuis en een softwarebedrijf bestaan duidelijke verschillen. Het grootste verschil zit hem echter in de termen die de individuele organisaties gebruiken en betreft dus meer de toepassing dan het principe. Zelfs de taken en problemen verschillen niet wezenlijk van elkaar. De directeuren van deze organisaties besteden bijvoorbeeld allen ongeveer evenveel tijd aan het oplossen van problemen met mensen – en die problemen zijn bijna overal hetzelfde. Het verschil tussen een bedrijf en een andersoortige organisatie is niet groter dan het verschil tussen organisaties uit verschillende branches, bijvoorbeeld tussen een bank en een speelgoedfabrikant. In elke zakelijke en niet-zakelijke organisatie hoeft slechts 10 procent van het management te worden ingepast in de specifieke missie, de cultuur, de geschiedenis en het vocabulaire van die ene organisatie.

Bron: Peter Drucker, Management in de 21e eeuw