Hoe geef je invulling aan risicomanagement?
  1. kennisbank
  2. Risicomanagement
  3. Hoe geef je invulling aan risicomanagement?

Doelen stellen

De eerste stap is vaststellen wat de focus van het risicomanagement moet zijn, waar het een bijdrage aan levert en wat de gewenste situatie is van het risicomanagement.

Het is van belang om datgene wat je wilt bereiken met risicomanagement helder vast te stellen en te communiceren naar iedereen binnen een project, programma of organisatie.
Daarnaast zijn een aantal uitgangspunten van belang voor het inrichten van succesvol risicomanagement:

Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze

Risicomanagement dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande werkwijze binnen een project, programma of organisatie. Dit betekent in eerste instantie dat de risico’s expliciet aan de orde moeten komen binnen de bestaande communicatie- en rapportagestructuur.

Risicomanagement volgt de zeggenschap

Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor een risico daar ligt waar ook de verantwoordelijkheid ligt van het werk waar het risico betrekking op kan hebben. Met andere woorden, iedereen is verantwoordelijk voor het signaleren van en treffen van maatregelen voor de risico’s die binnen diens verantwoordelijkheid vallen. De eindverantwoordelijkheid voor risico’s ligt bij het management. Hierbij kan gedacht worden aan de Raad van Bestuur of aan de overall projectleider.

Risicomanagement wordt de verantwoordelijkheid van iedere medewerker

Belangrijk is dat de implementatie van risicomanagement gebaseerd is op het uitgangspunt, dat de medewerkers zelf hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Risicomanagement kan dus niet geheel worden uitbesteed aan een derde partij. Wel kan een derde partij hierbij ondersteunen.