Wat is het DOR-Model?

Doelen stellen

Het proces doelen stellen heeft twee eindproducten: namelijk een missie en organisatiedoelen. De doelen van organisaties zijn dus meer dan de optelsom van de individuele ambities en doelen. Een missie is het antwoord op de vraag: "Wat willen we zijn?

De missie omschrijft de ambitie van de organisatie

De missie bepaalt de functie van de organisatie. Deze bepaalt de functie van de organisatie voor de relevante omgeving. De ambitie is waar de medewerkers "voor gaan", omdat het hun handelen zin en betekenis geeft. Het formuleren van de missie is het sluitstuk van een zoekproces: het oriënteren, verkennen of richten van de organisatie. 

Van missie naar organisatiedoelen

Van de geformuleerde missie worden organisatiedoelen afgeleid. Deze geven gewenste, duidelijk omschreven toekomstige situaties van de organisatie weer, en tijdstippen waarop die bereikt moeten zijn. Doelen worden voor gespecificeerde planningsperioden vastgesteld. Ze moeten als richtsnoer voor het handelen kunnen dienen. Ze mogen niet met elkaar in strijd zijn.

organisatiekunde-doelen-stellen