Welke managementstijlen zijn er?
 1. kennisbank
 2. Organisatiekunde
 3. Welke managementstijlen zijn er?

De vier managementstijlen volgens Deal

Personen in organisaties hebben/hanteren een managementstijl. De gedragspatronen waarmee personen in een organisatie zaken door mensen gedaan krijgen, vormen die managementstijl. Deze gedragspatronen moeten aan diverse eisen voldoen.

Activiteiten van organisaties hebben vaak een kenmerkende mate van risico en een kenmerkende snelheid van feedback op acties. Op basis van deze kenmerken zijn vier typische managementstijlen te onderscheiden.

"Tough guy macho"

 • Bij deze stijl nemen personen grote risico's en krijgen snel feed-back op hun beslissingen

 • Voorbeelden zijn politiecommissarissen, chirurgen, filmregisseurs, voetbaltrainers

 • De slogan is: "find a mountain and climb it"

"Work hard, play hard"

 • Personen met deze stijl stellen plezier in het werk en actie centraal. Ze moeten permanent topprestaties leveren die elk afzonderlijk weinig risico met zich meebrengen. Ze krijgen daarop snel feedback

 • Voorbeelden zijn softwaremanagers, projectleiders, hotelmanagers en bedrijfsleiders van grote warenhuizen

 • De slogan is: "it's all in the game"

"Bet your company"

 • Mensen met deze stijl nemen regelmatig beslissingen waarvan op lange termijn het voortbestaan van de organisatie afhangt. De risico's zijn dus groot; de feedback is traag

 • Voorbeelden zijn managers van ruimtevaartprogramma's of olieboringen, directeuren van investeringsmaatschappijen en generaals in tijden van tijdelijke vrede

 • De slogan is: "only time will tell"

"Process"

 • Deze personen richten zich meer op het "hoe" dan op het "wat" van hun acties. Het resultaat van die acties is moeilijk te achterhalen. De risico's zijn gering; de feedback is traag of afwezig

 • Voorbeelden zijn directeuren van bankfilialen en grote ambtelijke apparaten

 • De slogan is: "first things first; easy does it"

Vereisten

Een goede managementstijl:

 • is communicatief, sociaal vaardig en flexibel

 • inspireert en laat zien wat iemand waardevol vindt

 • maakt duidelijk:

  • wat de managementtaken zijn

  • wie die uitvoert

  • wie welke rol heeft in het managementproces

  • wat de toegevoegde waarde van het management is

 • toont bereidheid verantwoordelijkheid te nemen, keuzen te maken, oordelen te vellen en de passende machtsbronnen te gebruiken

 • maakt personen zichtbaar en bereikbaar

Valkuilen

 • Management kan alleen werken als het alle fasen van de managementcyclus doorloopt. Deze zijn: bedenken, regelen, toetsen en bijsturen

 • Hiërarchische traditie is dat het management ondergeschikten beoordeelt, en niet door hen beoordeeld wordt. Door vast te houden aan deze traditie loopt het management groeikansen mis

 • Het management kan zijn tijd, energie en talent makkelijk verspillen aan pogingen te managen wat geen management behoeft:

  • flexibele, capabele, bereidwillige medewerkers

  • routinematig, zelfcorrigerend of intrinsiek bevredigend werk

  • een inflexibele, hooggeformaliseerde organisatie met een sterke groepscohesie en een management zonder macht of gezag op grote mentale afstand van medewerkers.

Bron: Deal, 1982

organisatiekunde-de-vier-managementstijlen-volgens-deal