Hoe help je mensen met ondernemerschap?
  1. kennisbank
  2. Leiderschap
  3. Hoe help je mensen met ondernemerschap?

De leider regelt een aantal voorwaarden voor zelfsturing

Zelfsturing is alleen maar mogelijk wanneer er voldoende informatie gedeeld wordt. Mensen kunnen niet verantwoordelijk te werk gaan zonder over informatie te beschikken.

Het vraagt dat de organisatiestructuur geminimaliseerd wordt, zodat men zelfsturend te werk kan gaan. De paradox is dat autonomie gecreëerd wordt door grenzen te stellen.

De grens in een cultuur van zelfsturing is bijvoorbeeld de vorm van gedeelde visie, van gezamenlijke doelen, van regels over besluitvorming en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Binnen grenzen kunnen teamleden beslissen wat ze te doen staat en hoe ze dat gaan aanpakken. Het is een aanpak die alleen werkt wanneer medewerkers gecommitteerd zijn.

Zelfsturing is dan ook alleen mogelijk als elke medewerker de missie van de organisatie kent, begrijpt en accepteert. Verder moeten de medewerkers beschikken over de noodzakelijke vaardigheden. Ten derde hebben de medewerkers toegang tot informatie met betrekking tot zowel het werk zelf als de context waarbinnen het wordt uitgevoerd. Ten slotte speelt vertrouwen een grote rol. Vertrouwen dat men niet onredelijk wordt gestraft voor tegenslagen of fouten die nu eenmaal samengaan met initiatief nemen. Veel zaken waar de leider een rol in te vervullen heeft, want hij moet er voor zorgen dat er aan een aantal van de genoemde voorwaarden wordt voldaan.