Hoe maak ik een inkoopplan?

De inhoud van een inkoopplan

Als het goed is, werkt een inkoopplan als een Plan van Aanpak voor de marktbenadering.

Er is gemotiveerd in beschreven wat de doelstelling is van het project en het inkooptraject in het bijzonder, wat de scope is van het project en dit inkoopplan, met wat voor soort contract de markt zal worden benaderd, wanneer (planning), met welke procedure(s) (aanbesteding), wat de risico's van het project en de gekozen aanpak zijn en hoe die zullen worden beheerst.

Daarnaast bevat een goed inkoopplan ook organisatorische aspecten: er wordt in vastgelegd wie welke rol heeft en waarvoor verantwoordelijk is gedurende de (voorbereiding van) de marktbenadering. Wie waarover beslist en wat de escalatieprocedure is.

Contracteren-en-aanbesteden-nhoud-inkoopplan