Wat is een verandering?

De inhoud van de diagnose

Waar kan men zoal naar kijken? Wat is dan waar te nemen? Waar moet men op letten? Welke modellen zijn te gebruiken? Dat zijn de vragen waar het bij de inhoud van de veranderkundige diagnose van een organisatie om gaat.

Er zijn honderden organisatiediagnosemodellen. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze een manier geven om tegen de organisatiewereld aan te kijken. Met sommige kijkt men omvattend, met andere naar deelaspecten. Met sommige kijkt men op een meer statische manier (de 'foto'), met andere op een meer dynamische manier (de 'film'). Men kan met bedrijfskundige modellen kijken, of met organisatiekundige of met veranderkundige. Men kan kijken op het niveau van het individu, de groep, de organisatie en de omgeving. In onderstaande tabel staat een diagnosematrix van twee assen met in elke cel voorbeeldvragen voor de diagnose.

De ervaren veranderaar

Een ervaren veranderaar zal waarschijnlijk vooraf een aantal diagnostische rasters uitzoeken, waarmee hij deze keer dit probleem in deze organisatie gaat bekijken. Maar zo'n ervaren iemand zal zeker ook tijdens het proces andere modellen en kijkwijzers erbij halen. Dit omdat ze relevant blijken te zijn en bepaalde dingen scherp kunnen maken. Hij zal ook moeten toewerken naar een betekenisvol verhaal in de terugkoppeling. Daartoe moeten waarnemingen geordend worden en moeten indrukken en 'foto's' worden tot een verhaal dat de kern raakt.