Wat is het DOR-Model?

De drie centrale processen van elke organisatie

Iedereen die als ondernemer, manager, medewerker, adviseur of aandeelhouder met organisaties te maken krijgt, dient aandacht te besteden aan de drie centrale processen van elke organisatie: doelen stellen, organiseren en realiseren.

Deze driedeling is van toepassing op elke organisatie, op welk niveau dan ook, van welk type dan ook, in welke markt of omgeving dan ook, profit of non-profit.

Deze drie processen vormen de essentie van elke organisatie. Het drieledige DOR organisatiemodel biedt een verantwoorde, vereenvoudigde weergave van de complexiteit van organisaties. Verantwoord, omdat enerzijds geen hoofdzaken zijn weggelaten en anderzijds geen overbodige details zijn opgenomen.

Het maakt daarbij niet uit op welk niveau je de organisatie definieert: de organisatie als geheel of de organisatie als onderdeel van een grotere organisatie (directoraat, dienst, vestiging, bureau, business unit, groep, afdeling enzovoort). Volgens ons is het onderscheid tussen profit- en non-profitorganisaties of tussen overheid en bedrijfsleven niet zo relevant; het zijn immers allemaal organisaties waarin mensen werken, die een structuur hebben, waarin werk bewaakt en gestuurd wordt door middel van systemen en waarin een bepaalde cultuur te onderkennen is.

Ter relativering nog het volgende: ‘De organisatie bestaat niet’, ‘Mensen maken (en breken) organisaties’, en ‘Ieder heeft zijn eigen werkelijkheidsbeeld van de organisatie’. De organisatiekunde moet bescheidenheid in acht te nemen, want: Er is geen beste manier van organiseren. Wat ons organisatiekundigen op de been houdt is het tweede deel van deze stelling: Niet elke manier van organiseren is even effectief.