Hoe ontstaat een organisatiecultuur?
  1. kennisbank
  2. Organisatiekunde
  3. Hoe ontstaat een organisatiecultuur?

Cultuur: de lange schaduw van de oprichter

Duidelijk zal zijn dat een cultuur niet snel te veranderen valt, want ze vormt de weerslag van alles wat een groep heeft geleerd. Het is belangrijk je te realiseren dat de belangrijkste elementen van de organisatiecultuur onzichtbaar zijn.

Mensen die deel uitmaken van een bepaalde organisatie(cultuur) kunnen je niet (meteen) vertellen wat hun cultuur is, want ze maken er deel vanuit, ze ‘zijn’ de cultuur.

Vanwege de invloed van de organisatiestructuur, systemen en dergelijke op de organisatiecultuur, kun je je afvragen of aanpassing daarvan de cultuur zal veranderen en of je aanpassingen aan de structuur en systemen kunt gebruiken om gewenst gedrag te ondersteunen. Dit zou ervoor pleiten cultuur te zien als een aspect van verschillende elementen: structuur, systemen/procedures, managementstijl, et cetera, en niet als een aparte ontwerpvariabele. Structuur en dergelijke kun je veranderen, maar niet de cultuur als zodanig.

Anderen stellen dat cultuur best te ontwerpen is, maar dat het dan wel ondersteund moet worden door structuur, strategie, et cetera. Het is een aparte ontwerpvariabele die je met veel geduld en afstemming met de andere ontwerpvariabelen kunt veranderen. Cultuur gaat om de unieke patronen die de weerspiegeling vormen van de geschiedenis van de organisatie, of zoals wel wordt gesteld: cultuur is de lange schaduw van de oprichter.