Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Creëer een team

De meeste teams ontwikkelen zich volgens een min of meer vast patroon. In verschillende fasen van de teamontwikkeling spelen daarbij andere vragen en problemen. Deze vraagstukken zijn zelden expliciet.

Bedenk dat in iedere fase andere niet expliciete vragen spelen

 • Acceptatie zoeken: vinden ze me aardig? Hoor ik erbij?
 • Gegevensuitwisseling: wat mag ik wel of niet zeggen? Wat zeggen anderen?
 • Doelen integreren: wat willen we hiermee bereiken? Wat zijn hoofd- en bijzaken?
 • Aanpakken en beheersen van het proces: wie vervult welke rol? Wie heeft het voor het zeggen?

Doen

Maak problemen en knelpunten zichtbaar zodra ze zich voordoen

 • Spreek signalen van onvrede in jezelf uit
 • Steun en stimuleer anderen wanneer ze dat doen
 • Geef een diagnose
 • Maak een pas op de plaats
 • Werk aan acceptatie, gegevensuitwisseling en doelintegratie
 • Verzorg de procesbeheersing.