Wat is goed personeelsbeleid?

Betrokkenheid van medewerkers

De betrokkenheid van medewerkers in organisaties valt tegen, zo blijkt uit een onderzoek (Towers Perrin, 2005). Het merendeel van de medewerkers op alle niveaus is niet volledig betrokken bij hun werk.

Volgens het onderzoek is slechts 14% van alle werknemers ter wereld zeer betrokken bij hun werk, terwijl 24% helemaal niet betrokken is. De rest zit ergens in het midden. Ruwweg 85% van de mensen op de wereld – van Montreal tot München, van Pittsburgh tot Parijs en van Dublin tot Delhi – geeft minder van zichzelf dan ze zouden kunnen geven. Dit is een grove verspilling van menselijk talent en verklaart mede waarom zo veel organisaties zo veel minder capabel zijn dan de mensen die er werken.

(gebrek aan) Betrokkenheid bij het werk

Het onderzoek is in 2005 door adviesbureau Towers Perrin uitgevoerd onder 86.000 werknemers van grote en middelgrote bedrijven in 16 landen. Met een index van negen onderwerpen maten de onderzoekers in welke mate medewerkers zich betrokken voelden bij hun werk. De respondenten werd gevraagd aan te geven in hoeverre ze het eens waren met de volgende beweringen:

  • De toekomst van de organisatie gaat mij werkelijk ter harte

  • Ik vertel anderen trots dat ik voor mijn organisatie werk

  • Mijn baan geeft me het gevoel dat ik iets presteer

  • Ik zou mijn organisatie bij vrienden aanbevelen als een goede plek om te werken

  • Mijn organisatie inspireert me om mijn best te doen

  • Ik begrijp welke bijdrage mijn unit/afdeling levert aan het succes van de organisatie

  • Ik begrijp hoe mijn rol zich verhoudt tot de doelen, doelstellingen en koers van de organisatie als geheel

  • Ik ben bereid om me meer dan mag worden verwacht in te spannen voor het succes van mijn organisatie

  • Ik ben persoonlijk gemotiveerd om mijn organisatie te helpen succes te boeken.

Bron: Gary Hamel, ‘Het einde van management zoals wij het kennen.’