Hoe ontwikkel ik een goede inkoopstrategie?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe ontwikkel ik een goede inkoopstrategie?

Besluitvorming inkoopstrategie

In de inkoopstrategie dienen keuzes te worden gemaakt waarover in de regel ook formele besluitvorming dient plaats te vinden door de opdrachtgevende organisatie en soms ook daarbuiten door andere stakeholders.

Pas als de strategie is vastgesteld, kan de verdere voorbereiding en uitwerking van he tproject echt ter hand genomen worden. Het laten vaststellen van de strategie biedt ook de mogelijkheid om de interne organisatie vanaf het begin mee te nemen in de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.