Hoe neem je beslissingen in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe neem je beslissingen in een project?

Beslissen

Beslissen in projecten gebeurt per fase. Hoe? Door integraal te kiezen, te autoriseren, te accepteren, goed te keuren, te fiatteren en vrij te geven van wat er tot het beslismoment is bereikt en van de daarbij behorende beheersplannen.

De initiatieffase heeft geen startdocument en de nazorgfase geen einddocument. Dit resulteert in vijf beslisdocumenten.

Wat te doen?

 • zorg voor een complete beslissing (welk resultaat, welk plan van aanpak en welke beheersplannen voor T(ijd), G(eld), K(waliteit), I(nformatie) en O(rganisatie).
 • zorg ervoor dat de beslissing is gericht op acceptatie en committment
 • zie erop toe dat de beslissing haalbaar is. Gezien de risico’s, uitgedrukt in marges van de beheersaspecten
 • beslis in volgorde van belangrijkheid
 • maak van elke beslissing vooral een wilscontract.
projectmanagement-beslissingsmodel
 
Aandachtspunten:
 • het gaat niet om de handtekeningen onder een beleidsdocument. Het gaat vooral om een goed begrijpen van wat er komen  gaat. Dat ook willen en kunnen begrijpen
 • een beslisdocument moet eenduidig zijn. Zodra daar discussies over ontstaan, moet de wijzigingsprocedure in werking worden gesteld
 • een beslisdocument is nooit af; daarom is er ook een wijzigingsprocedure nodig.