Welke factoren zijn van belang als je een contract of aanbesteding vaststelt?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Welke factoren zijn van belang als je een contract of aanbesteding vaststelt?

Beschrijving van het model Samenwerken - drijfveren - gedrag

Daarnaast handelen de actoren in de afzonderlijke stappen vanuit hun eigen drijfveren.

Behalve een modellering van de directe invloed van bijvoorbeeld de kwaliteit van een contract op de toekomstige samenwerking, geeft het model ook een handvat om in iedere fase van een project drijfveren te analyseren en resulterend gedrag en gevolgen voor de samenwerking tussen contractpartners te voorspellen.

Door een analyse uit te voeren in de vorm van een risicoanalyse op aspecten zoals kwaliteit contract, kwaliteit aanbestedingsproces e.d. en op drijfveren als projecthistorie, consortiumbelangen, gedeelde en niet-gedeelde belangen e.d., kunnen beheersmaatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd om in opvolgende fasen het gewenste samenwerkingsgedrag te stimuleren. Een vroegtijdig uitgevoerde analyse kan er zelfs voor zorgen dat in een vroegtijdig stadium samenwerkingsgerichte elementen in contract, aanbestedingsmethodiek of contractbeheersingsmethode kunnen worden opgenomen.

Contracteren-en-aanbesteden-samenwerken-drijfveren-gedrag