Hoe beheers je een project?
  1. Projectmanagement
  2. Hoe beheers je een project?

Bepaal de principes van voortgangsbewaking

Het vasthouden aan de beheersplannen is van groot belang bij de beheersing van projecten. Het te vaak of te makkelijk veranderen ervan bevordert niet de geloofwaardigheid van een projectleider.

De geloofwaardigheid van de projectleider komt ook onder druk door star vast te houden aan beheersplannen die onhaalbaar blijken.

Wat te doen:

  • bepaal, per aspect, de frequentie van de voortgangsbewakingscyclus
  • bepaal de methode van voortgangsbewaking. Bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk, handmatig of computerondersteund
  • bepaal de gewenste aard van de gegevens. Zoals tijdigheid, actualiteit, aggregatieniveau
  • bepaal wie wanneer welke bijdrage levert aan het voortgangsbewakingsproces (wie vergelijkt, wie stuurt bij binnen en buiten de marges enzovoort).

Aandachtspunten:

  • het bewaken van de voortgang eist wederzijds vertrouwen en openheid
  • bewaken houdt vooral in: het tijdig signaleren van dreigende afwijkingen
  • achteraf is er niets meer aan een planafwijking te doen
 
projectmanagement-principes-van-voortgangsbewaking