Hoe verdeel je de taken in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe verdeel je de taken in een project?

Bepaal de gewenste organisatievorm

Ieder project kent een eigen organisatie. Deze is verweven met de permanente organisatie die het project doorgaans heeft geïnitieerd. Het is belangrijk de organisatie voor het project af te stemmen op de permanente organisatie(s).

Projecten worden doorgaans geïnitieerd door een organisatie. Deze permanente organisatie en de organisatie voor het project zijn met elkaar verweven. De organisatie voor het project moet afgestemd zijn op de permanente organisatie(s). Vooral de verdeling van invloed op het project is hierbij van belang.

Stappen

 • Bepaal:
  • de belanghebbenden bij het project
  • de omvang, richting en kracht van hun belang
 • Organiseer de opdrachtgever met zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Benoem de projectleider met zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Benoem de projectmedewerkers met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Stem een en ander eenduidig af met de belanghebbenden
 • Leg een en ander vast in het organisatiebeheersplan dan wel het programmaplan.

Aandachtspunten:

 • het 'not invented here'-syndroom kan verantwoordelijk zijn voor weerstanden
 • een organisatie voor een project is per definitie veranderlijk, maar wel beheerst
 • een levensbelangrijk project krijgt gemakkelijk acceptatie en dus macht