Hoe beoordeel je een project?

Beoordeel het project

Een projectleider zal regelmatig willen weten hoe het er voorstaat met zijn project. Vaak volstaat daarbij de ‘reguliere’ voorgangsbewaking op de beheersaspecten. In bijzondere gevallen zal een speciaal oordeel georganiseerd moeten worden.

Een projectleider zal regelmatig willen weten hoe het er voorstaat met zijn project. Voor zichzelf, maar ook voor zijn opdrachtgever en andere betrokkenen of belanghebbenden. In veel gevallen volstaat daarbij de reguliere voortgangsbewaking op de beheersaspecten. In bijzondere gevallen zal een speciaal oordeel georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan gevallen die betrekking hebben op nieuwe, onverwachte in- of externe kansen of bedreigingen. Of aan een in- of externe partij die een expliciet oordeel wenst. Over het verloop van een project en over de actuele en geplande stand van zaken.

Valkuilen:

  • waar nodig treft men toch geen bijsturingsmaatregelen
  • er bestaat maar een vorm van planning, namelijk de optimistische
  • de rol van de actoren in de relevante omgeving is onduidelijk. Wie mag meedenken, meeweten en meebeslissen
  • er wordt een evaluatie uitgevoerd. Zodat alsnog de ‘zondebokken’ in het project gevonden kunnen worden
  • niemand durft te besluiten dat er geen behoefte meer bestaat aan het resultaat
projectmanagement-project-beoordeling