Hoe verdeel je de taken in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe verdeel je de taken in een project?

Bemens de drie kernposities van een project

Iedere unieke opgave kent drie kernposities. Dit zijn de opdrachtgever, de projectleider en de projectmedewerker. Elk moet aan zekere eisen voldoen. Daarom is zorgvuldigheid bij de bemensing geboden.

In iedere project zijn drie kernposities te onderscheiden. De opdrachtgever, de projectleider en de projectmedewerker moeten elk aan zekere eisen voldoen.

 • De opdrachtgever wil het resultaat. Hij moet over de motivatie, mentaliteit en mogelijkheden beschikken om het te bereiken
 • De projectleider is betrokken. Hij is in staat en vastbesloten om het resultaat waar te maken
 • De projectmedewerker houdt van zijn werk en doet wat hij moet doen.

Stappen

 • Zoek de juiste opdrachtgever:
  • wat wil hij hebben?
  • is zijn intrinsieke betrokkenheid voldoende?
  • kan hij datgene afdwingen wat nodig is binnen deze unieke opgave?
 • Selecteer de juiste projectleider:
  • zijn zijn competenties toereikend?
  • is hij voldoende onafhankelijk?
  • wil hij het echt waarmaken?
 • Benoem de juiste projectmedewerkers:
  • zijn hun competenties toereikend?
  • zijn ze voldoende bereid en beschikbaar?
  • is er een goed samenwerkingsklimaat?

Aandachtspunten

 • De opdrachtgever mag geen veelkoppig monster zijn
 • De projectleider hoeft inhoudelijk niet de beste van de klas te zijn
 • De projectmedewerker moet niet de belangen van “zijn” afdeling willen behartigen