Kun je leidinggeven leren?

Belangrijke eigenschappen van leidinggevenden

Uit onderzoek van de bekende Amerikaans onderzoekers Kouzes en Posner blijkt dat leidinggevenden van goed presterende afdelingen vooral hoog scoren op affectie.

Affectie die ze zelf aan anderen geven en affectie die ze zelf willen ontvangen. Het zijn leidinggevenden die dicht bij mensen staan en die bereid zijn hun ideeën met anderen te delen. Uit hetzelfde onderzoek komen meer dan 225 kenmerken naar voren waarbij er vier het belangrijkst bleken te zijn.

Het eerste kenmerk is dat de meeste medewerkers leidinggevenden willen die eerlijk zijn. Je wordt als eerlijk gezien wanneer je doet wat je zegt. Leidinggevenden moeten daarnaast competent zijn om zich in te zetten voor de voornemens van iemand anders. Daarbij is het nodig dat erop vertrouwd kan worden dat de ander weet wat hij doet. Medewerkers verwachten ook toekomstgerichtheid van hun leidinggevende, dat ze een zeker gevoel voor de toekomst hebben (een visie, droom, doel) en dat ze zich betrokken voelen bij die toekomst. Het vierde kenmerk is inspirerend zijn: door zijn enthousiasme laat de leidinggevende zijn persoonlijk commitment met betrekking tot het realiseren van de visie merken.

Als de leider er al geen passie voor heeft, waarom zou je dat dan wel van anderen kunnen verwachten? Kortom, we willen volgens Kouzes en Posner leiders die geloofwaardig zijn en die een helder toekomstbeeld hebben. Of zoals ze het zo mooi zeggen: The first law of leadership: If you don’t believe in the messenger, you won’t believe the message. Corollary: you can’t believe the messenger if you don’t know what the messenger believes.

Volgens de aanhangers van de leer van emotionele intelligentie (EQ) is leiderschap een vaardigheid die te leren is. Onder EQ wordt verstaan de capaciteit om je eigen gevoelens en die van anderen te herkennen, om jezelf te motiveren en goed te kunnen omgaan met emoties van jezelf en die van jouw relaties. In termen van Goleman is iemand met een hoog EQ beter in staat mensen te leiden en te motiveren. Dit wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door het eerlijk en dikwijls geven van feedback aan collega’s en ondergeschikten.