Welke projectmanagement methodes zijn er?
  1. kennisbank
  2. Projectmanagement
  3. Welke projectmanagement methodes zijn er?

Assess de projecten (MPM)

Assessment is het beoordelen van het resultaat en de projectuitvoering van lopende projecten. Op basis van deze beoordeling kunnen projecten gestopt of heroverwogen worden. Ook zijn daarmee de schaarse middelen beter te verdelen.

De schaarse capaciteit vraagt om een kritische houding ten aanzien van projecten en hun toegevoegde waarde. De meeste assessmentinstrumenten focussen met name op het resultaat. De projectuitvoering is een aspect dat minder vaak aan de orde komt. Maar een volledig oordeel bestaat uit een oordeel over zowel het projectresultaat als de projectuitvoering.

Hoe projecten assessen?

Van de projecten project worden met behulp van checklisten het resultaat en de uitvoering beoordeeld. De gegevens worden vastgelegd in de twee volgende tabellen.

projectmanagement-beoordelen-van-project-resultaten
Vervolgens worden de resultaten ervan in een matrix weergegeven. Uit de ingevulde matrix kunnen dan de volgende conclusies getrokken worden:
  • projecten met een lage score op beide assen kunnen beter gestopt worden
  • bij een lage resultaatscore en een hoge score op de uitvoering moeten projecten heroverwogen worden; zijn er alternatieven voorhanden waarmee met een grotere zekerheid een beter resultaat bereikt kan worden?
  • projecten met een hoge resultaatscore en een lage uitvoeringsscore moeten beter beheerst worden: bijvoorbeeld door additionele maatregelen om de projectuitvoering te verbeteren.
projectmanagement-beoordelen-van-project-uitvoering