Hoe ga je om met de omgeving van een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe ga je om met de omgeving van een project?

Analyseer de omgeving (factoren en actoren)

Elke unieke opgave heeft een relevante omgeving. In die omgeving spelen allerlei factoren een rol. Achter haast elke factor gaat wel een actor schuil die hem veroorzaakt.

Invloed vanuit de omgeving is bijna altijd invloed van actoren. Een omgevings(f)actor kan relevant zijn. De betreffende actor kan, zal of wil de unieke opgave dan beïnvloeden. Daarom is het van belang de omgeving, en vooral de relevante actoren daarin, te analyseren.

Stappen

 • Relevante actoren identificeren en hun mening vragen over het initiatief:
  • bekendheid
  • helderheid
  • eens/oneens per onderdeel
  • interne nuanceringen van deze mening
 • Eventuele achterliggende problemen of doelstellingen expliciteren en hun mening daarover vragen
 • Overleggen met de strategiebepalers over het betrekken van belangengroepen in de belangenafweging
 • Duidelijkheid krijgen over de prioriteit van (onderdelen van) de unieke opgave bij de actor en zijn organisatie
 • Per actor de invloed bepalen in termen van:
  • aard: positief of negatief
  • kracht
  • basis: wettelijk, financieel, capacitair
  • belang
 • Analyseren van bestaande en potentiële onderlinge relaties van actoren, onderling en met de unieke opgave, en van mogelijke (autonome) ontwikkelingen hierin
 • De omgevingsanalyse rapporteren en de consequenties vastleggen in het organisatiebeheersplan dan wel het programmaplan.

Aandachtspunten:

 • de relevante omgeving is voor elke unieke opgave belangrijk
 • bij de start van elke unieke opgave is een degelijke omgevingsanalyse meestal de moeite waard
 • als een belangrijke wijziging optreedt in de omgeving, moet de analyse soms tussentijds herhaald worden
projectmanagement-omgevingsanalyse-model