Waarom is samenwerken een vak?

5 lenzen op samenwerking

Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. De opgave is om de juiste condities te scheppen.

Samenwerken is vaak een taai proces!

Niet alle samenwerkingsverbanden zijn succesvol. Soms word je als speler of als betrokken buitenstaander gevraagd om een rol te spelen in een samenwerkingsverband. Dan helpt bovenstaande 'bril' voor samenwerkingsvraagstukken om de complexiteit van de samenwerking te doorzien. Je kunt het aantal verschillende invalshoeken verminderen en dat helpt om de spraakverwarring terug te brengen. Die spraakverwarring vormt vaak de basis van problemen en kan vertrouwen uithollen.

Een samenhangende manier van kijken helpt om samen de ambitie, belangen en context te analyseren en te bepalen wat er goed loopt in de samenwerking en waar de knelpunten zitten.