Hoe alloceer ik risico's?

100% risico opdrachtnemer?

Sommige risico’s zijn als publieke opdrachtgever wel over te dragen, maar kunnen op een indirecte manier, buiten het contract om, in de praktijk alsnog terugkomen bij de opdrachtgever. Ook dit speelt met name bij publieke opdrachtgevers.

In veel gevallen kan het desalniettemin wel zinvol zijn die risico’s wel te laten beheersen door de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zich in dat geval echter te realiseren dat er voor hem een restrisico blijft bestaan dat ook om beheersing vraagt.

De wijze waarop risico’s worden gealloceerd kan dus van grote invloed zijn op de mogelijkheden van partijen om een project tot een succes te maken, alsmede om daarbij een redelijk rendement te maken of waarde te creëren. Ook met een ogenschijnlijk redelijke risicoverdeling kan het in de praktijk onverwacht zodanig ongunstig uitpakken dat een opdrachtnemer in de problemen komt. Dit is nooit geheel te voorkomen. In een goed contract wordt echter wel het maximale gedaan om de kans hierop te verkleinen. Dit kan door risico’s zodanig te alloceren dat de beheersing plaatsvindt door de partij die dat het beste kan.