Zorgoptimisten gezocht! | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Zorgoptimisten gezocht!

De zorg en de samenleving barsten van de bevlogenheid, betrokkenheid en ideeën over hoe het beter kan. Onze ervaren adviseurs en ontwerpers helpen u die kwaliteiten nog beter te benutten. Zo wordt verandering weer iets waar mensen met plezier aan bijdragen, of je nu cliënt, mantelzorger, zorgprofessional of manager bent.

Wij hebben in verschillende opdrachten de kwaliteiten van zowel professionals, cliënten als hun omgeving op verrassende wijze centraal gezet. Het enthousiasme en het vernieuwende perspectief dat zo ontstond konden onze opdrachtgevers benutten in hun veranderprocessen. Het ontwerpteam van Is Ook (www.isook.nl) helpt ook u graag om onbenut potentieel te ontdekken en benutten. Laat u inspireren door de onderstaande voorbeelden. Misschien sluiten deze al aan bij uw vraagstuk, uw organisatie en uw mensen. En zo niet, dan ontwikkelen wij graag samen nieuw perspectief!

Twee voorbeelden

Carehacks (www.carehacks.nl) is een eigenwijze kijk op vernieuwing in de langdurige zorg, aangewakkerd door de ideeën van zorgprofessionals. Hackers zijn innovatieve systeemspecialisten en u hebt ze in dienst. Want overal in de zorg wijken mensen op slimme manieren af van de normaal om de zorg voor hun cliënten te verbeteren. Wij helpen deze ideeën naar boven te brengen, stimuleren de aanwezige innovatiekracht en helpen deze te benutten. Zo hielpen wij bijvoorbeeld zorgorganisatie Carintreggeland de creativiteit van de eigen medewerkers aan te spreken voor hun transitietraject.

Beter Worden is een radicaal perspectief op de positie van de patiënt. Wat gebeurt er als we het zorgproces zien als een leertraject? Elke nieuwe fase kent uitdagingen en vraagt om vaardigheden, van de assertiviteit die nodig is om een dokter vragen te stellen tot het loslaten van dat wat je niet kunt behouden. Beter Worden zet de kwaliteiten van patiënten en hun omgeving centraal en daagt uit deze verder te ontwikkelen. Wij werken voor een ziekenhuis de concrete kansen uit die dit perspectief oplevert, zoals een game die patiënten helpt hun eigen vaardigheden te trainen, en de eerste PTM (Patiënt Talent Management) afdeling van Nederland.

Sluit je aan bij de zorgoptimisten!

Spreken deze voorbeelden u aan? Denkt u dat de kwaliteiten van uw organisatie, professionals en patiënten nog beter benut kunnen worden? Kortom; bent u ook een zorgoptimist? Neem dan contact met ons op.

Markten & Sectoren

Eerstelijnszorg, Care, Cure