Gebiedsontwikkeling Zorgen voor de juiste rolverdeling tussen markt en overheid

Bij ruimtelijke ontwikkeling staat of valt alles met een solide bestuurlijk proces en een doordachte rolverdeling tussen markt en overheid. Daarbij is het de kunst overheid en markt aan elkaar te koppelen, investeerders te vinden en een sterke ontwikkelstrategie te bedenken.

 

Regie op de besluitvorming vereist een goed inzicht in de partijen waar je mee te maken krijgt. Maar je moet ook gevoel hebben voor wat zich afspeelt in de bestuurskamer. Voor welke ambities vind je makkelijke medestanders en welke liggen gevoelig? Welke partijen kunnen helpen een gebiedsontwikkeling op gang te brengen? En wie kan wat bijdragen? Het gaat erom dat je vanaf het begin met de juiste externe partijen aan tafel zit. Daarbij is het belangrijk inzichtelijk te maken wie waarover gaat - en wie niet: publiek, privaat en natuurlijk invloedrijke belangengroepen. Wie heeft beslissingsbevoegdheid en wie wil je raadplegen? Wij helpen je niet alleen bij het inrichten van een goed werkende overleg- en besluitvormingsstructuur. Maar ook bij het creëren van draagvlak en het verantwoorden van de gemaakte keuzes.

Hoe betrek je de markt en andere overheden erbij?

Bij effectief samenwerken hoort ook een goede verdeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap, kosten, baten en risico’s. Want wie betaalt, wie stuurt en wie draagt risico’s? Overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en eindgebruikers werken steeds vaker in wisselende rollen met elkaar samen. De samenwerking gaat regelmatig over gemeentegrenzen heen. Ingenomen grondposities of andere beleidsopvattingen van buurgemeenten maken het soms lastig voor je om te sturen op de door jou gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Wij adviseren je hoe je uit deze ogenschijnlijke tegenstelling inhoudelijk tot overeenstemming komt. En hoe je slimme afspraken maakt met de markt en andere overheden.

Actief of passief grondbeleid?

Of plannen haalbaar zijn, hangt voor een groot deel af van het grondbeleid. Zo kun je zelf investeren, maar je kunt dat ook overlaten aan andere overheden of marktpartijen. Wij begeleiden je bij het maken van de juiste afwegingen: zodat je optimaal grip houdt op de ontwikkeling.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.