Zorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Zorg

Als er iets actueel is, zijn het wel de ontwikkelingen in de zorg. Denk aan de scheiding van wonen en zorg, zorg terug de wijken in en concentratie versus spreiding. Wij bieden antwoord op uw vragen. Daarbij gaan we vooral uit van samenwerking. Via het leggen van verbanden tussen mensen, organisaties en belangen zorgen we ervoor dat zaken gaan lopen. 

Cure

De vanzelfsprekendheid van groei van ziekenhuizen lijkt voorbij. Ziekenhuizen moeten strategische keuzes maken. Die hebben consequenties hebben voor de positionering en portfolio, strategische samenwerking, vastgoed, organisatie, bedrijfsvoering en financiering. Onze adviseurs helpen u om wendbaar en toekomstgericht te worden. 

Lees verder

Care

De plannen om wonen en zorg te scheiden hebben een ongekende verandering binnen de ouderenzorg ingezet. De plannen om ouderen vooral thuis te laten wonen hebben grote gevolgen voor uw organisatie, het vastgoed, de bedrijfsvoering en de samenwerking met (keten)partners. Wij helpen u bij deze transitie.

Lees verder

Eerstelijnszorg

De zorg komt weer terug in de wijk. De eerste lijn krijgt daarin een spilfunctie. Dat is vertrouwd, goedkoper en efficiënter. Voor huisartsen, gezondheidscentra, wijkverpleegkundigen en verloskundigen wordt samenwerken met andere partijen essentieel. Daarom zetten wij al onze kennis en ervaring in om partijen daarbij verder te helpen.

Lees verder

Wizard

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Neem contact op

Vind de expert in uw markt