Workshop kleurendenken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Workshop kleurendenken

Bij veranderingen in een organisatie hebben betrokkenen vaak uiteenlopende wensen en verwachtingen. De workshop kleurendenken biedt handvatten om uw en andermans opvattingen te herkennen en daarover in gesprek te gaan. Dat vergroot de slagingskans van uw verandertraject.

De kleurentheorie is ontwikkeld is door Léon de Caluwé en Hans Vermaak van Twynstra Gudde. Het is een theorie die ondersteunend is aan veranderingen binnen organisaties. Het kleurendenken maakt de verschillende opvattingen die betrokkenen over veranderingen kunnen hebben, zichtbaar en bespreekbaar. De kleurentest die daarbij wordt ingezet, is een wetenschappelijk gevalideerd instrument. Deze test laat zien dat er vijf groepen van verandertheorieën naast elkaar bestaan en dat er niet slechts één weg is die naar Rome leidt.

De workshop

Twynstra Gudde heeft de workshop kleurendenken ontwikkeld. Hierin gaan groepen mensen onder leiding van ervaren adviseurs met de kleurentest aan de slag. De workshop geeft u een leuke, inspirerende, blikverruimende ervaring. U krijgt meer inzicht in het denken en handelen tijdens veranderingen van uzelf en van anderen. Verder biedt de workshop u concrete handvatten voor het werken aan veranderingen in uw organisatie.

Twee varianten

De workshop wordt u aangeboden in twee varianten. Een korte variant van één dagdeel bestaat uit een introductie over veranderen, het invullen van de kleurentest en een uitleg over de uitkomst ervan. Wij illustreren de uitkomsten met inspirerende filmpjes, verhalen en aansprekende voorbeelden. In een interactieve vorm krijgen de deelnemers de gelegenheid voorbeelden uit hun eigen praktijk in te brengen en in kleuren te duiden. Tijdens de lange variant (een hele dag) wordt de kleurentheorie bovendien op een concrete casus of opgave binnen uw organisatie toegepast. Hierdoor ervaart u direct de kracht van het kleurendenken.

Uw resultaat

De workshop kleurendenken geeft u inzicht in uw eigen favoriete stijl van veranderen en in de stijl die uw collega’s voorstaan. U krijgt inzicht in de kleuren die dominant zijn in uw organisatie. De kleurentest biedt een gemeenschappelijke taal waardoor het mogelijk is om over de stijl van veranderen te praten. U herkent uw en andermans kwaliteiten, allergieën en valkuilen. De workshop geeft inzicht in de kleur die in uw organisatie bepalend is en u krijgt een handreiking om die kleur bij uw veranderopgave toe te passen.

Ook ervaren welke rol de kleuren spelen in verandertrajecten? Kijk dan eens bij onze Kleuren Interventie Game (K.IN.G).

Expertises

Verandermanagement

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op