Wij helpen stagnerende samenwerking vlot te trekken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Wij helpen stagnerende samenwerking vlot te trekken

Fusies, reorganisaties en veranderingen zetten werkverhoudingen soms onder zware druk. Energie lekt weg. Soms loopt de samenwerking ook om anderen redenen stroef. Wanneer u hier als organisatie niet adequaat mee omgaat, kan het ontsporen en leiden tot meningsverschillen en conflicten. Met mediation en conflictmanagement helpt Twynstra Gudde werkrelaties blijvend te verbeteren.

Spanningen kunnen tot schade leiden

Managers en bestuurders zijn primair gericht op het inhoudelijk aansturen van samenwerking en het behalen van resultaten. Belangen en potentiële bronnen van conflicten krijgen vaak minder aandacht. Maar juist bij samenwerking over de grenzen van expertises, afdelingen en organisaties, kan een gespannen werkverhouding smeulen als een veenbrand. Spanningen groeien ongemerkt uit en laaien plotseling op in de vorm van stagnatie of openlijke conflicten. Het is belangrijk om vroege signalen serieus te nemen en in te grijpen vóór de samenwerking onnodige schade oploopt.

Ondersteuning van buitenaf kan helpen

Merkt u dat de energie uit uw organisatie wegloopt? Is er gedoe in de samenwerking of loopt de onderlinge communicatie stroef? Dan kan ondersteuning van buitenaf helpen. Een externe blik helpt om de samenwerking weer vlot te trekken. Denk daarbij aan samenwerking tussen de Raad van Bestuur of een managementteam met de Raad van Toezicht of andere groepen in de organisatie. Of samenwerking met een cliëntenraad of een ondernemingsraad.

Conflictmanagement en mediation

Adviseurs van Twynstra Gudde zijn sterk in conflictmanagement en mediation. Wij creëren een setting waarin we de diepere oorzaken van spanningen onderzoeken en partijen weer met elkaar in een constructieve dialoog brengen. Daarmee helpen we om de stagnatie op te lossen en conflicten productief te maken. Afhankelijk van de fase van escalatie waarin een conflict zich bevindt, kiezen we uit een reeks van werkvormen zoals procesbegeleiding, ééndaagse of meerdaagse sessies, gaming, formele mediation, confrontatiesworkshops, onderzoek of dialoogsessies. Onze adviseurs hebben ervaring in verschillende sectoren, waaronder zorg, onderwijs en openbaar bestuur en brengen specifieke kennis in van veranderkunde en samenwerkingsvraagstukken. Onze adviseur Maurits Jan Vink is bovendien gecertificeerd mediator.

Het resultaat voor uw organisatie

Het resultaat van onze interventie is, dat de samenwerking in uw organisatie merkbaar verbetert. De partijen staan weer in een werkbare verhouding tot elkaar. Een rationele dialoog in de samenwerking voert weer de boventoon en de energie in uw organisatie komt weer volop ten goede aan organisatiedoelen en kwaliteit.

Maurits Jan Vink

Senior Adviseur

Neem contact op