Seminar - woensdag 14 september

Werklocaties van de toekomst

De economie verandert, bedrijven veranderen, en dus moet ook de huisvesting van bedrijven moet zich daarop aanpassen. Er zijn bijna 4.000 werklocaties in ons land; 40% van ons BNP wordt er verdiend. Deze werklocaties staan voor grote opgaven. Ze moeten duurzamer, circulair, klimaatbestendig worden en bijdragen aan de biodiversiteit. Maar bedrijventerreinen moeten ook economisch en maatschappelijk relevant blijven en aantrekkelijk voor een nieuwe generatie werknemers een bedrijven. Welke transformaties zijn nu al zichtbaar? En welke terreinen zijn de koplopers?

De noodzaak van toekomstbestendig maken

Vele bedrijventerreinen zijn decennia gelegen aangelegd. Met betrekking tot klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en energietransitie voldoen deze terreinen niet altijd meer aan de hedendaagse maatstaven. Wij helpen bedrijven en overheden om hun werklocatie toekomstbestendig te maken.

Verdichten en groei kansrijke locaties

Alhoewel de voorkeur uitgaat naar het verdichten op de bestaande terreinen, kan het noodzakelijk zijn om extra bedrijventerreinen aan te leggen op economisch kansrijke locaties.

Kies de aanpak van TwynstraGudde

TwynstraGudde helpt met het opstellen van een gebiedsvisie of herontwikkelingsstrategie tot aan samenwerkingsmodellen voor parkmanagement, grondexploitaties of business cases, en het uitvoeren van een quick scan toekomstbestendigheid.
Seminar - woensdag 14 september

Werklocaties van de toekomst

De economie verandert, bedrijven veranderen, en dus moet ook de huisvesting van bedrijven moet zich daarop aanpassen. Er zijn bijna 4.000 werklocaties in ons land; 40% van ons BNP wordt er verdiend. Deze werklocaties staan voor grote opgaven. Ze moeten duurzamer, circulair, klimaatbestendig worden en bijdragen aan de biodiversiteit. Maar bedrijventerreinen moeten ook economisch en maatschappelijk relevant blijven en aantrekkelijk voor een nieuwe generatie werknemers een bedrijven. Welke transformaties zijn nu al zichtbaar? En welke terreinen zijn de koplopers?

De noodzaak van toekomstbestendig maken

Vele bedrijventerreinen zijn decennia gelegen aangelegd. Met betrekking tot klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en energietransitie voldoen deze terreinen niet altijd meer aan de hedendaagse maatstaven. Wij helpen bedrijven en overheden om hun werklocatie toekomstbestendig te maken.

Verdichten en groei kansrijke locaties

Alhoewel de voorkeur uitgaat naar het verdichten op de bestaande terreinen, kan het noodzakelijk zijn om extra bedrijventerreinen aan te leggen op economisch kansrijke locaties.

Kies de aanpak van TwynstraGudde

TwynstraGudde helpt met het opstellen van een gebiedsvisie of herontwikkelingsstrategie tot aan samenwerkingsmodellen voor parkmanagement, grondexploitaties of business cases, en het uitvoeren van een quick scan toekomstbestendigheid.
Seminar - woensdag 14 september

Werklocaties van de toekomst

De economie verandert, bedrijven veranderen, en dus moet ook de huisvesting van bedrijven moet zich daarop aanpassen. Er zijn bijna 4.000 werklocaties in ons land; 40% van ons BNP wordt er verdiend. Deze werklocaties staan voor grote opgaven. Ze moeten duurzamer, circulair, klimaatbestendig worden en bijdragen aan de biodiversiteit. Maar bedrijventerreinen moeten ook economisch en maatschappelijk relevant blijven en aantrekkelijk voor een nieuwe generatie werknemers een bedrijven. Welke transformaties zijn nu al zichtbaar? En welke terreinen zijn de koplopers?

De noodzaak van toekomstbestendig maken

Vele bedrijventerreinen zijn decennia gelegen aangelegd. Met betrekking tot klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en energietransitie voldoen deze terreinen niet altijd meer aan de hedendaagse maatstaven. Wij helpen bedrijven en overheden om hun werklocatie toekomstbestendig te maken.

Verdichten en groei kansrijke locaties

Alhoewel de voorkeur uitgaat naar het verdichten op de bestaande terreinen, kan het noodzakelijk zijn om extra bedrijventerreinen aan te leggen op economisch kansrijke locaties.

Kies de aanpak van TwynstraGudde

TwynstraGudde helpt met het opstellen van een gebiedsvisie of herontwikkelingsstrategie tot aan samenwerkingsmodellen voor parkmanagement, grondexploitaties of business cases, en het uitvoeren van een quick scan toekomstbestendigheid.

BT-ZwartTijdens het seminar werklocaties van de toekomst’ dat vakblad BT samen met Twynstra Gudde organiseert, staat de vraag centraal hoe je werklocaties ‘fit’ maakt voor de economie van morgen, met een nadruk op organisatie en proces.

Je leert:

  • Hoe het werken verandert en wat voor eisen dit stelt aan werklocaties.
  • Hoe je van bedrijventerrein een campus maakt.
  • Hoe je van parkmanagement tot gebiedsmanagement komt.
  • Hoe je van een klassiek bedrijventerrein een nieuw mixgebied voor wonen en werken maakt.

Programma

14.00 uur
Inloop met koffie en thee

14.30 uur
Welkom door Gregor Heemskerk, partner Twynstra Gudde, en Jan Jager, vakblad BT

14.40 uur
Introductie: de toekomst van werken, leren en innoveren

Benny Ng – researcher a.s.r. Real Estate, board member VOGON
Dr. Benny Ng is werkzaam als vastgoedonderzoeker bij a.s.r. real estate die namens institutionele beleggers investeert in Nederlandse science parks via het ASR Dutch Science Park Fund. De focusgebieden van Benny zijn science parks/campussen en kantoorlocaties in Nederland. Hij is gepromoveerd aan de TU/e en heeft zich destijds gericht op de locatievoorkeuren van bedrijven op Nederlandse science parks en zijn werk is gepubliceerd in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Tijdens het seminar zal hij u meenemen in de science park markt in Nederland, de voordelen die van belang zijn voor huurders, locatievoorkeuren en ‘stickiness’ van huurders.

15.10 uur
Van uitbreiding naar inbreiding – intensivering ruimtegebruik op Utrechtse werklocaties
Frank Hazeleger, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

15.35 uur
Van bedrijventerrein naar kenniscluster – Industriepark Kleefse Waard/stichting Connectr, Arnhem
Wouter van der Burg, kwartiermaker, innovatie en strategie ontwikkelaar
Wouter van der Burg heeft als kwartiermaker veel ervaring in de ontwikkeling en transformatie van bedrijventerreinen tot dynamische campussen waar ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden nauw samenwerken aan de uitdagingen voor de toekomst. In zijn verhaal neemt Wouter u mee in de kritische succesfactoren die hij heeft ervaren in de ontwikkeling van Brainport Industries Campus in Eindhoven, de oprichting van het CITC op de Novio Tech Campus in Nijmegen en de opbouw van Connectr Energy Innovation op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.


16.00 uur
Van bedrijventerrein naar nieuw mixgebied - Sloterdijk I Zuid
Mieke Verschoor, Ontwikkelingsmanager Mixed Zones, AM Gebiedsontwikkeling

16.25 uur
Wrap up door Gregor Heemskerk

16.45 uur
Borrel

Facts & figures

Datum:
Woensdag 14 september 14.00 - 17.00 uur

Locatie:
Redactie vakblad BT/Stadszaken.nl

Adres:
Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Voor beleids- en programmamedewerkers van regionale en lokale overheden, publieke en private (gebieds)ontwikkelingsmaatschappijen, campusorganisaties. Bij overschrijving behoudt de organisatie zich het recht voor een selectie te maken op basis van het profiel van de inschrijvers.

De bijeenkomst is gratis
De inschrijving is helaas gesloten. Het verslag volgt binnenkort.

Wat maakt een campus tot een succes?

Hier stonden 26 enthousiaste ambtenaren uit Nederlandse en Belgische gemeenten bij stil tijdens de tweedaagse studiereis ‘Innovatieve werklocaties en campussen’ begin mei 2022. Aan de hand van een reis langs vier uiteenlopende gebieden en vier totaal verschillende campussen presenteren we zeven cruciale lessen. Hieronder een korte compilatie van de tweedaagse.

HubSpot Video

Cases

Cases

Herontwikkeling van locaties en baancreatie in een krimpregio

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.