Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Managers van Morgen Voorwaarden voor beweging

  Beweging creëren in organisaties vraagt om aandacht, ruimte en lef. Onze managers gaan met afdelingen, teams en medewerkers aan de slag om die beweging te creëren. Dat doen ze samen, met oog en oor voor de opgaven, de organisatie én de mensen. Dat doen onze Managers van Morgen in de zorg en het onderwijs.

  Hoe gaan we écht de kansengelijkheid in het onderwijs vergroten? Hoe maken we ons zorgstelsel klaar voor de aankomende vergrijzing? Dit zijn uitdagingen die vragen om transities in het onderwijs en de zorg. De organisaties van onze opdrachtgevers moeten werken in nieuwe structuren, met andere processen en met andere expertises en technologie. Dat gaat niet vanzelf en vraagt veel van alle betrokkenen, ook van onze managers. Vanuit TwynstraGudde begeleiden we onze managers en bieden we hen een managementontwikkeltraject.

  Wij doorgronden wat een transitie vraagt van organisaties en mensen

  Onze mensen staan midden in het onderwijs en de zorg. Zij hebben werkervaring in meerdere organisaties in deze sectoren en snappen de praktijk. Zij willen een leidende rol spelen in de huidige transities en daar organisaties en mensen in meenemen. Dat doen zij door te doorgronden wat veranderingen van organisaties en mensen vragen. Ze gaan de verbinding aan vanuit hun betrokkenheid en passie voor het onderwijs en de zorg.

  Wij brengen de randvoorwaarden op orde en gaan concreet aan de slag

  Onze managers stappen met een duidelijke opdracht een organisatie in. Samen met de organisatie en haar medewerkers gaan ze op zoek naar de juiste interventies. Wat is er nodig in een schoolorganisatie om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten? Hoe kunnen medewerkers worden gestimuleerd om nieuwe technologie in hun zorgtaken toe te passen?

  Wij scheppen de juiste randvoorwaarden, bouwen een cultuur waarin er ruimte is voor ontwikkeling en nemen verrassende en effectieve interventies vanuit TwynstraGudde mee in ons werk. Ben je benieuwd naar een aantal van de interventies die we gebruiken? Klik dan door naar onze pagina over medewerkers meenemen in veranderingen.

  Wij helpen jouw opgave werkend te krijgen

  Wij stellen direct aan de start van onze opdracht in samenspraak met onze opdrachtgever een plan van aanpak op. Daarbij brengen we de kennis, kunde en ervaring van TwynstraGudde mee. Zo kunnen project-, programma- en portfoliomanagement helpen om de effectiviteit in een organisatie te vergroten. De kleurentest van TwynstraGudde helpt om elkaars visie op verandering te doorgronden. En onze leiderschapstrajecten stimuleren jouw medewerkers om het voortouw te nemen in transities.

  Ook beweging creëren?

  Alle mensen

  Ook beweging creëren?

  Alle mensen