Vernieuw samen met Marcel de deeltijdopleidingen van de Haagse Hogeschool | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Vernieuw samen met Marcel de deeltijdopleidingen van de Haagse Hogeschool

Een deeltijdstudie vraagt om flexibiliteit. Zowel van de student, die studie en werk moet zien te combineren, als van de opleiding. Ook werkgevers vragen om flexibiliteit. Hoe kan de opleiding de competenties realiseren die het werk vraagt? De faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool biedt twee deeltijdopleidingen aan. “De vraag die de faculteitsdirectie stelde was te helpen met de opzet van een traject om die opleidingen flexibeler te maken”, zegt Marcel van Bockel.

Vanuit de ‘student journey’ deeltijdopleidingen opnieuw ontwerpen

“We hebben in deze opdracht samengewerkt met Ideate: een klein bureau voor servicedesign en innovatie. Zij hebben ons op het spoor gezet om radicaal het perspectief van de student te kiezen. We proberen in de huid van de deeltijdstudent te kruipen en volledig te begrijpen hoe de student journey, om het zo maar te zeggen, eruit ziet. De verhalen van studenten tekenen we op. Wat is voor jou belangrijk? Waar loop je tegenaan? Ook de verhalen van mensen die na een open dag hebben besloten niet aan de opleiding te beginnen. Met verhalen geven we kleur aan het onderzoek. Gevoel. Sfeer.”

De student journey is gelegd naast de formele eisen die aan de opleiding worden gesteld en de verhalen die bij het werkveld zijn opgetekend. Marcel: “Daarmee hebben we lading gegeven aan wat flexibiliteit kan inhouden qua curriculum, tijd en tempo, werkvormen en toetsing. Vandaaruit hebben we de kaders geschetst voor het ontwerp van het onderwijs en de organisatie ervan, ook qua ICT, planning en roosters. En dat hebben we zo goed mogelijk overgedragen aan het managementteam en aan de docenten.”

“Er moet eigenaarschap ontstaan bij de mensen die het moeten doen. Dat is mijn uitdaging als adviseur. Je moet het werk niet uit handen willen trekken, omdat je het zelf zo goed weet. Je moet bereid zijn om met elkaar een opgave aan te gaan, ook al weet je dat er onderweg onverwachte dingen gaan gebeuren. Bij Twynstra Gudde weet ik: we komen er uit. Wat we ook tegenkomen: we lossen het professioneel op, zonder dat we verzanden in allerlei discussies. Daardoor kan ik me identificeren met de opdrachtgever en voelt het ook echt alsof ik er een tijdje werk.”

Marcel van Bockel is senior adviseur Onderwijs

Markten & Sectoren

Onderwijs

Marcel van Bockel

Senior adviseur

Neem contact op