Verbeteren van Ketensamenwerking met Slogan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Verbeteren van Ketensamenwerking met Slogan

Steeds vaker werken mensen en teams van verschillende disciplines van A tot Z samen aan één opgave. Iedereen in de keten draagt verantwoordelijkheid voor het totale eindproduct. Slogan is de naam van een spelsimulatie waarmee u ketensamenwerking verbetert.

Ketensamenwerking stelt nieuwe eisen aan uw medewerkers

Vergeleken met traditionele organisatiestructuren leidt ketensamenwerking vaak tot betere resultaten, lagere kosten en meer arbeidsvreugd. Maar het vergt wel een ander gedrag en nieuwe competenties van uw medewerkers. Er worden nieuwe eisen gesteld aan leiding geven, communicatie en klantgericht werken. De spelsimulatie Slogan helpt uw medewerkers om op deze punten te ontwikkelen.

De opzet van de spelsimulatie

Twee of drie teams vormen in Slogan elkaar beconcurrerende bedrijven. Elk ‘bedrijf’ kent vier afdelingen die met elkaar moeten samenwerken. In de loop van het spel leren de deelnemers om flexibel op veranderende marktvragen te reageren. In tussentijdse evaluaties kunnen de bedrijven hun werkwijze aanpassen. Gaandeweg ontdekken de deelnemers hoe zij op de meest effectieve manier kunnen samenwerken. Adviseurs van Twynstra Gudde met kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement, geven begeleiding aan de spelsimulatie.

Wat leert u?

  • Samenwerken in een keten (of tussen afdelingen)
  • Procesgericht werken
  • Oefenen met verschillende stijlen van leiding geven
  • Communicatieprocessen beter begrijpen
  • Klantgericht werken.

Voor wie?

Het spel is geschikt voor leden van verschillende teams die binnen een keten gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen en daarvoor hun samenwerking willen verbeteren. Slogan kan leerzaam zijn op zichzelf staand, of als onderdeel van een breder opleidings- of ontwikkeltraject

Duur : 1 dag
Aantal deelnemers : 16 tot 30 personen

Marcella Frie

mfi@tg.nl

Neem contact op