Verbeteren jaarlijkse complexplannen en begrotingsproces | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Verbeteren jaarlijkse complexplannen en begrotingsproces

Waar heeft de portefeuille aandacht nodig? Door het visualiseren van de bijdrage van alle complexen aan de doelstellingen in een portefeuillematrix ontstaat een goed beeld welk deel van de portefeuille extra aandacht nodig heeft. Deze analyse is een goed middel om beleidskeuzes te rationaliseren en te communiceren (zowel intern als extern). Een dergelijke analyse kan in relatief korte tijd.

Wat doen we?

Als eerste wordt een verbinding gemaakt tussen de beschikbare portefeuillestrategie, wensportefeuille, maatschappelijke doelen en financiële prognoses van de corporatie. Voor de maatschappelijke as formuleren we, vanuit de portefeuillestrategie, een set van meetbare maatschappelijke prestatie-indicatoren. Voor elk van deze indicatoren bepalen we een waarderingsmethodiek. Op basis van complexkenmerken berekenen we voor elk complex een portefeuillescore. De andere as van de portefeuillematrix geeft de financiële prestatie van de complexen weer. Aan de hand van beschikbare data worden de financiële parameters, zoals het direct rendement, vastgesteld. Deze worden per complex berekend. De uitkomsten van de analyse bespreken we met u en waar nodig passen we aan. Het eindresultaat biedt de basis voor een update van uw complexplannen en een onderlegger voor de begrotingscyclus later dit jaar.

Hoe doen we dat?

De totale prestatieanalyse duurt ongeveer drie tot vier sessies. Daarbij werken we samen met Reasult en gebruiken we hun software, omdat dit zeer krachtige en flexibele analysemogelijkheden biedt. We werken met een standalone versie, u hoeft de software niet aan te schaffen.

Wat levert het u op?

  • verbeterkansen in de exploitatie en mogelijke quick wins
  • noodzaak tot aanpassing van de verkoopvijver (uitponden, complexgewijs)
  • geschiktheid complexgewijze verkoop 
  • bijdrage aan realisatie portefeuillestrategie/wensportefeuille 
  • mogelijkheden voor optimaliseren financieel en maatschappelijk rendement 
  • afwijking van commerciële rendementen
  • verbetermogelijkheden datakwaliteit 

U ontvangt praktische en gerichte adviezen om de vastgoedsturing ook organisatorisch verder vorm te geven. We rijken handvatten aan om uw jaarlijkse begrotingscyclus verder te verbeteren.
Benieuwd wat Twynstra Gudde en Reasult voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op via het onderstaande formulier.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties, Ruimte

Ja, ik ben benieuwd wat Twynstra Gudde kan bieden