Verbeter uw contract- en leveranciersmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Verbeter uw contract- en leveranciersmanagement

Organisaties zijn veel tijd en geld kwijt aan het onderhouden van hun relaties met toeleveranciers. Vaak is het moeilijk om snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden om dit te verbeteren. Terwijl het van groot belang is om de relatie transparant in beeld te hebben. Dit scheelt niet alleen veel geld, maar het levert ook tijd op om u te richten op de zaken die er echt toe doen; de klanten waarvoor u deze contracten aangaat.

Hoe helpen wij u?

Wij brengen in twee eenvoudige stappen uw huidige wijze van contract- en leveranciersmanagement in beeld. Dit doen wij allereerst door het inventariseren van uw huidige processen, werkzaamheden en contractenregister. Vervolgens spreken wij met huidige verantwoordelijke medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren. In de tweede stap brengen wij op een zestal aspecten uw huidig niveau van contract- en leveranciersmanagement in kaart en stellen samen met u het ambitieniveau vast.

Aanvullend kunnen wij een roadmap met u opstellen om uw ambitie te verwezenlijken.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van audits op contract- en leveranciersmanagement. Deze kennis en ervaring hebben geleid tot een set aan efficiënte producten, waarmee deze vraag compact en met beperkte middelen kan worden uitgevoerd.

Wat kost het?

U krijgt een volledige audit op contract- en leveranciersmanagement, inclusief rapportage en vaststellen van uw ambitieniveau, voor € 2.750,--.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Ja, ik ben geïnteresseerd