Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Vacature 2023-09-01
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs

  Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals zoals in de creatieve industrie en de creatieve zakelijke dienstverlening.

  Het innovatieve onderwijs, op het snijvlak van technologie en creativiteit, is actueel, sluit aan bij relevante (internationale) ontwikkelingen en wordt vormgegeven in co-creatie met leerlingen, studenten, bedrijven en alumni. Op de hele organisatie zijn de termen vernieuwend, ondernemend en enthousiasme van toepassing.

  Ambitie 

  Grafisch Lyceum Rotterdam is de belangrijkste bron van kennis en informatie voor de wereld van media, entertainment en technologie in Europa. De school leidt in de regio op voor beroepen van nu en in de toekomst op het snijvlak van creativiteit en technologie. Een gespecialiseerde kennisonderneming, die een leidende rol vervult. Ze speelt snel in op relevante ontwikkelingen voor het vakgebied en levert met de modernste media innovatief onderwijs. Hierin staat het leren van studenten, gelijke kansen voor iedereen én het bieden van maatwerk en differentiatie centraal. Grafisch Lyceum Rotterdam streeft ernaar om telkens te vernieuwen en staat nooit stil. 
  Grafisch Lyceum Rotterdam is een aantrekkelijke en veilige school om in te leren en een goede werkgever om voor te werken. De inbreng en betrokkenheid van leerlingen, studenten, medewerkers, bedrijven en maatschappelijke partners vormt de basis van alle ontwikkelingen. Door de jaren heen is de school uitgegroeid tot het grootste en meest innovatieve media-instituut in de Benelux.

  De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn zoekt Grafisch Lyceum Rotterdam per 1 januari 2024 kandidaten voor de functies: lid Raad van Toezicht profiel HRM en lid Raad van Toezicht profiel onderwijs, waarbij één van de twee nieuwe leden in potentie geschikt is om op termijn de rol van voorzitter RvT in te vullen. 

  Raad van Toezicht

  De toezichthouders werken in de RvT samen in grote collegialiteit en betrokkenheid bij het onderwijs domein. In lijn met het toezichtkader van de RvT, beschikt het Grafisch Lyceum Rotterdam over toezichthouders die proactief en betrokken hun rol en verantwoordelijkheid vormgeven. Naast het overleg met het College van Bestuur zijn er ook diverse contactmomenten met relevante in- en externe belanghebbenden. De RvT let sterk op de eigen rolvastheid en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  De RvT werkt met een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijskwaliteitszorgcommissie. De nieuwe toezichthouders nemen deel aan de remuneratiecommissie of de onderwijskwaliteitszorgcommissie.

  Het Profiel

  De RvT draagt in de samenstelling van het team zorg voor diversiteit naar geslacht (m/v/x), leeftijd, (maatschappelijke) achtergrond, regionale binding, deskundigheid en ervaring. Belangrijkste algemeen geldende profielkenmerken van de RvT zijn:

  • Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie) dan wel strategische bestuurlijke kwaliteiten en inzichten in organisaties met vergelijkbare complexiteit en omvang.
  • Affiniteit met (beroeps)onderwijs. 
  • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen binnen regio Rotterdam.
  • Onafhankelijk en positief-kritisch opereren ten opzichte van elkaar en het CvB. Gaat meningsverschillen en "lastige gesprekken” niet uit de weg.
  • Adequaat voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van het CvB.
  • Professioneel invulling geven aan de toezichthoudende rol met oog voor het evenwicht tussen de toezichthoudende rol en betrokkenheid.
  • Persoonlijkheidskenmerken en competenties: samenwerkend, teamgericht, open, inspirerend, integer, verantwoordelijkheidsgevoel en in staat tot kritische zelfreflectie. 
  • Binding hebben met de regio waarin het Grafisch Lyceum actief is. Wonen en/of werken binnen regio Rotterdam kan een pré vormen.
  • Een breed netwerk van relevante contacten om als professioneel toezichthouder goed te kunnen functioneren. 
  • Voldoende tijd kunnen besteden aan de toezichthoudende rol.

  Voor een optimale invulling van de vacante posities zijn we op zoek naar kandidaten met:

  Onderwijsdeskundigheid
  • Heeft hart voor onderwijs.
  • Zicht op de actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen en trends in het onderwijs. Weet dit te vertalen naar een visie op onderwijs. 
  HRM-kennis

  Diepgaande HRM-kennis en ervaring met beleidsontwikkeling en HR-vraagstukken op thema’s zoals; 

  • Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen naar HRM-strategie, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid. 
  • De professionalisering van dienstverlening en de bijbehorende vertaalslag naar de externe positionering.
  • Kennis van medezeggenschap en OR-gerelateerde onderwerpen.

  De kandidaat die in potentie het voorzitterschap op termijn kan invullen heeft bij voorkeur een regionale binding in wonen en werk. Deze kandidaat beschikt over ruime ervaring op het bestuurlijke vlak, is een ervaren toezichthouder, bewaakt het goed functioneren van de Raad, is strategisch sterk, toegankelijk en zorgt vanuit de Raad voor verbinding tussen Grafisch Lyceum Rotterdam en belangrijke stakeholders binnen de creatieve industrie, de gemeenten, overheid en het onderwijs.

  Bezoldiging

  De jaarbezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht Grafisch Lyceum Rotterdam bedraagt € 9.000,-.

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de 2 nieuwe leden Raad van Toezicht in november 2023 te benoemen. Grafisch Lyceum Rotterdam laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van TwynstraGudde Executive Search.

  De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats 16, 17 en 18 oktober. De gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op 10 november. De kennismakingsgesprekken met respectievelijk de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter van de ondernemingsraad vinden plaats op 21 of 22 november. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. 
  Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl). 

  Heeft u voor één van deze functies belangstelling? TwynstraGudde Executive Search ontvangt graag, uiterlijk 10 oktober 2023 uw motivatiebrief en CV, t.a.v. mevrouw M. Elemans, via deze button;

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen