TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Vacature 2024-05-01
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  Fontys Hogeschool - Directeur Instituut Techniek en Logistiek

  Fontys Hogeschool draagt bij aan oplossingen voor de wereld van overmorgen. Een wereld die wordt gekenmerkt door urgente vraagstukken. Fontys wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van die vragen aan de hand van kennisthema’s zoals technologie en kunstmatige intelligentie, slimme mobiliteit, de gezonde & inclusieve samenleving, de toekomst van leren, duurzaamheid & circulariteit, en de creatieve economie.  

  Het zijn grote onderwerpen die vragen om nieuw en anders denken over de grenzen van de eigen expertise heen. Integrale, toekomstgerichte thema’s vereisen een multidisciplinaire, innovatieve en creatieve aanpak. Dat is ook de voornaamste opdracht als één van de grootste publieke hbo-instellingen van Nederland (42.000 studenten, circa 5.000 medewerkers, 23 instituten met locaties in tien steden in het zuiden van Nederland)

  Fontys Venlo

  Bij Fontys Venlo studeren ongeveer 3.500 studenten uit meer dan 50 landen. Op de campus worden 13 bacheloropleidingen, 4 masteropleidingen en één associate degree aangeboden. Gezien de aard van de opleiding en de ruime instroom van internationale studenten worden delen van de opleiding in het Nederlands en Engels verzorgd. Fontys Techniek en Logistiek is één van de instituten bij Fontys Venlo. Telt circa 125 personeelsleden, 1350 studenten en omvat technische, logistieke en informatica opleidingen. 

  De campus Venlo is een kenniscentrum voor de regio op het gebied van een duurzame en digitale supply chain. Binnen het instituut is een lectoraat Supply Chain Management en een Internationaal Logistiek Expertisecentrum (ILEC) ingericht. Binnen het ILEC worden niet-bekostigde trajecten met betrekking tot logistieke en bedrijfskundige vraagstukken en opleidingen binnen profit en non-profit sector uitgevoerd. 

  Het regionale beroepenveld kenmerkt zich door de economische pijlers logistiek, maakindustrie, agro-food en zorg. Samen met de Fontys International Business School (FIBS) focust Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (FTenL) op het opleiden van studenten en professionals voor de genoemde sectoren. Gezamenlijk wordt opgetrokken waar het gaat om een aanbod van initieel onderwijs en nascholing in opdracht van bedrijven. Daarnaast wordt continu afstemming gezocht met andere instellingen voor hoger onderwijs en het MBO (zoals bijvoorbeeld de HAS green academy, Maastricht University en Gilde Opleidingen). Ten behoeve van de verbetering van de aansluiting mbo-hbo wordt nauw samengewerkt met instellingen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 

  De opleidingen zijn, mede door goede contacten met het bedrijfsleven, zeer praktijkgericht. Het doel is jonge mensen een brede ondersteuning te bieden op hun weg naar hun loopbaan. Dat geldt voor zowel hun opleiding als persoonlijke ontwikkeling, zodat zij met een kosmopolitische blik en beroepscompetenties een bijdrage leveren aan de economie en aan de maatschappij. 

  De opgave

  Fontys Venlo is gepositioneerd in een regio met krimp en heeft te maken met dalingen in studenteninstroom. Tegelijkertijd heeft het werkveld veel behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Fontys heeft ervoor gekozen om in deze krimpregio te werken aan een krachtige, levensvatbare vestiging in Venlo. Daarom heeft het college van bestuur van Fontys de opdracht gegeven aan de directeuren van de twee grootste instituten in Venlo, FIBS en FT en L, om een toekomstbestendige vestiging van Fontys te realiseren. De ambitie is om deze transitie gerealiseerd te hebben in 2028 en wordt uitgewerkt in een Campus Plan. 

  De in te zetten transitie vraagt een andere manier van organiseren en van samenwerken. Er zal in een programmalijn gewerkt worden aan een passende organisatie-inrichting, een cultuur van samenwerken en leren (‘Lerende Organisatie’), een professionele ondersteuningsorganisatie met geharmoniseerde processen en systemen. Hierbij is een stimulerend en faciliterend HR-beleid en een financieel gezonde bedrijfsvoering op de hele campus van belang. 

  De transitie bouwt voor op de sterktes van FIBS en FTenL, maar vraagt ook dat de organisatie zichzelf deels opnieuw uit gaat vinden. Dat betekent anders werken, anders denken en anders samenwerken binnen Fontys Venlo én met de externe stakeholders. Een voorbeeld hiervan is het werken vanuit de multidisciplinaire gedachte waarbij studenten van FIBS en FTenL worden opgeleid in een multidisciplinaire onderwijsomgeving, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Er is gekozen voor een integrale aanpak waarbij het plan een verandering van onderwijs en onderzoek, organisatie, cultuur, samenwerking met de externe partners en huisvesting behelst. 

  Campus Venlo is een aantrekkelijke internationale leer-, en leefomgeving, Fontys Venlo heeft de ambitie om een internationale campus te zijn. Om deze doelen te realiseren is het voorwaardelijk dat Fontys zowel Nederlandse én internationale studenten kan en mag werven en dat de studenten maximaal voorbereid en uitgenodigd worden om in de regio te blijven werken en wonen. Er start een programmalijn waarbij focus ligt op de werving van studenten, studenten via taal en cultuur te laten landen in Nederland, aandacht voor huisvesting van (internationale) studenten en voor een leef- en woonomgeving die alle studenten een warm welkom en thuisplek geeft. Dit vraagt samenwerking met de overheid, andere onderwijsinstellingen en werkveldpartners in de regio.

  Het profiel

  Fontys is op zoek naar een verbindende, strategische en ontwikkelingsgerichte directeur van het Instituut Techniek en Logistiek en is, in samenwerking met de collega-directeur van FIBS, verantwoordelijk voor: 

  • De formulering en realisatie van een innovatief en kwalitatief hoogwaardig aanbod van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en professionaliseringsaanbod voor bedrijven en instellingen (leven lang ontwikkelen).
  • De bedrijfsvoering waaronder de (meerjaren)begroting en rapportages.
  • Bijdragen aan de strategische ontwikkelingen binnen Fontys als geheel, in het bijzonder de Fontys Campus in Venlo.
  • Het ontwikkelen van een instituut dat professioneel en kwalitatief geborgd onderwijs en praktijkgericht onderzoek verzorgt van en voor de betreffende sectoren in de Euregio.
  • De naleving van wet- en regelgeving, alsmede de accreditatie van de opleidingen.
  • Het initiëren van c.q. zorgdragen voor een aanbod van activiteiten op het gebied van praktijkgericht onderzoek en Leven Lang Ontwikkelen in samenwerking met het werkveld. 
  • Het adviseren van het College van Bestuur inzake de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.

  De directeur rapporteert aan het College van Bestuur. 

  De nieuwe directeur heeft een afgeronde opleiding op doctoraal- of masterniveau. Heeft ruime ervaring in management of directieposities binnen het onderwijs en/of een voor Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek relevante werkomgeving én heeft affiniteit met de sector logistiek en techniek.  

  Je hebt ervaring binnen grote en complexe organisaties met een opgave op het gebied van organisatieontwikkeling en brengt robuuste veranderkundige- en samenwerking skills mee. In een grootschalige context met hoogopgeleide professionals heb jij je veranderkundige kwaliteiten bewezen. Je hebt zakelijk inzicht en een ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten. Je bent benaderbaar, ‘outgoing’, proactief, hebt oog voor het brede netwerk, de Limburgse en internationale cultuur én de verschillende locaties van Fontys Hogeschool. De Nederlandse en Engelse taal beheers je op een uitstekende wijze.

  Qua persoonlijkheid herken je jezelf in onderstaand profiel: 

  • Mensgericht, verbindend en besluitvaardig. Is nadrukkelijk een people manager en van nature vertrouwenwekkend en benaderbaar. 
  • Stevig en met overtuigingskracht, kaderstellend. 
  • Ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
  • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
  • Open, integer en transparant.

  Arbeidsvoorwaarden

  De bezoldiging van deze positie volgt de cao voor het hoger beroepsonderwijs en is ingedeeld in schaal 15. De bandbreedte van de bezoldiging bedraagt daarmee minimaal € 6.541 en maximaal € 8.445 bruto per maand exclusief vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8.3%). De maximale bezoldiging op jaarbasis bedraagt daarmee ongeveer € 117.000 bruto. De secundaire arbeidsvoorwaarden volgen eveneens uit de cao voor het hoger beroepsonderwijs.

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de directeur voor 1 juli 2024 te benoemen. Fontys Hogeschool laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, associate partner van TwynstraGudde Executive Search. 

  De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats in week 22. De gespreksronde met de selectiecommissie is op 18 juni 2024 en het vervolggesprek met de adviescommissie is op 24 juni 2024.

  Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure. 
  Vragen over deze functie mogen worden gericht aan Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search via (mel@tg.nl).

  Heeft u belangstelling voor deze functie, dan ontvangt TwynstraGudde Executive Search uiterlijk op 26 mei 2024 uw motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw M. Elemans o.v.v. sollicitatie Directeur Instituut Techniek en Logistiek via onderstaande button.

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen