Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Vacature 2023-11-03
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  Directeur Fontys Academy of the Arts

  Fontys Academy of the Arts maakt onderdeel uit van Fontys Hogeschool, één van de grootste publieke hbo-instellingen van Nederland (circa 42.000 studenten, ruim 5.000 medewerkers verdeeld over 25 instituten en 7 ondersteunende diensten op 11 locaties in Zuid-Nederland). 

   

  Fontys Academy of the Arts opereert in het hart van de maatschappij. Zij biedt studenten en medewerkers een interdisciplinaire, internationale, talentgerichte broedplaats voor de kunsten binnen een energieke, voortvarende omgeving. In co-creatie met het (internationale) werkveld leidt Fontys Academy of the Arts HBO bachelor- en masterstudenten op tot ‘reuringmakers en change makers’; kunstenaars en kunsteducators die een leven lang blijven onderzoeken en bijdragen aan de maatschappij van morgen. 
  Fontys Academy of the Arts maakt met haar onderwijs een gepersonaliseerd leerpad voor iedere student mogelijk. Door het doen van artistiek onderzoek vinden zij samen met het werkveld antwoord op complexe maatschappelijke vraagstukken. 

  Fontys Academy of the Arts richt zich op educatie op het gebied van dans, muziek, circus, design, theater, architectuur en kunst. Een academie met 14 opleidingen onder één dak. Dit is uniek en zorgt voor een bruisende en experimentele leeromgeving voor circa 1460 studenten. Er is ruimte voor ieders talent. Het is de ambitie van Fontys Academy of the Arts om zich te ontwikkelen tot een interdisciplinaire hogeschool, waarin op een actieve wijze wordt samengewerkt met (internationale) partners uit het werkveld. In de regio draagt Fontys Academy of the Arts bij vanuit kennis, ervaring en creativiteit aan relevante activiteiten. De onderwijsvisie gaat uit van zelfregie bij de student, ruimte voor ontmoeting, leren door onderzoek en confrontatie vanuit een stabiele en veilig onderwijsomgeving waar men wordt begeleid door de docent/coach.  

  De missie en visie van Fontys Academy of the Arts zijn vertaald naar drie strategische doelen. Fontys Academy of the Arts; 

  • Biedt structureel interdisciplinair en internationaal onderwijs.
  • Geeft haar maatschappelijke betrokkenheid vorm door onderwijs in co-creatie met het hybride werkveld.
  • Is een internationale leergemeenschap.

  De opgave

  Als nieuwe directeur levert u een actieve bijdrage aan het strategisch beleid van Fontys Hogeschool: een talentgericht Fontys, een onderzoekend Fontys en een wendbaar Fontys. En vertaalt u de Fontys strategie naar het meerjaren- en integrale beleid voor Fontys Academy of the Arts. U realiseert het beleid en de doelstellingen van Fontys Academy of the Arts.

  Vanuit visie en in samenwerking met het managementteam, de studieleiders/teamleiders en het lectoraat bent u in staat om; 

  • De organisatie verder te professionaliseren.
  • Zorg te dragen voor huis op orde, een gezonde financiële basis en het inbedden van zelforganisatie.
  • Verder het lectoraat Artistic Connective Practices uit te bouwen en het verbinden van onderwijs en onderzoek.
  • Het onderwijs te flexibiliseren en het in positie brengen van Fontys Academy of the Arts binnen een dynamische regionale en (inter)nationale omgeving. 

  Om dat te bereiken is het behouden en borgen van de goede positie van Fontys Academy of the Arts op het gebied van onderwijs, artistic research, studenten- en medewerkerstevredenheid van belang. Dit vanuit een cultuur waarin samenwerken, eigenaarschap en ontwikkeling wordt gestimuleerd, studenten en medewerkers centraal staan en waar wordt gewerkt vanuit vertrouwen, inclusiviteit, diversiteit en focus op de positie en rol van kunst in de maatschappij.

  U vormt en onderhoudt uitstekende samenwerkingsrelaties binnen Fontys Hogeschool en de (internationale) regio om bij te dragen aan de ontwikkeling van talenten en maatschappelijke vraagstukken. Als directeur vertegenwoordigt u Fontys Academy of Arts in (maatschappelijke) netwerken op regionaal-, nationaal en internationaal niveau. 

  De directeur rapporteert aan het College van Bestuur en maakt deel uit van de directie van Fontys. En geeft leiding aan het managementteam (bestaande uit de directeur en 2 adjunct-directeuren), de lector en indirect aan circa medewerkers 450 medewerkers (218 FTE). 

  Het profiel

  Binnen dit krachtenveld neemt de nieuwe directeur een stevige positie in aan bestuurlijke tafels: denkt en handelt vanuit het groter geheel en is bestuurlijk sensitief. Als sterke netwerker beweegt u zich graag in netwerken op regionaal-, nationaal en internationaal niveau. En haalt hier plezier uit. Binnen Fontys Academy of the Arts werkt u graag nauw samen met collega-directeuren, het CvB en externe partners. Van belang is dat u hierbij ruimte geeft aan de kwaliteiten en krachten van anderen. U luistert, enthousiasmeert, inspireert en haalt het beste uit het collectief.

  Het is van belang dat de directeur; 

  • Beschikt over een afgeronde masteropleiding of beschikt over academisch werk- en denkniveau. 
  • Ruime leidinggevende ervaring heeft vanuit een eindverantwoordelijke positie binnen een dynamische maatschappelijke organisatie met autonome professionals.  
  • Aantoonbare werkervaring heeft binnen de kunsten of de culturele sector, gelooft in de kracht van kunst binnen de maatschappij, hier een heldere visie op heeft. En gevoel heeft bij de cultuur en dynamiek binnen een kunsthogeschool.
  • Het krachtenveld overziet, verbindt op inhoud en proces, strategisch sterk, besluitvaardig en koersvast is. 
  • Communicatief sterk is, draagvlak creëert, en toegankelijk en zichtbaar is voor iedereen.

  De nieuwe directeur kent de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en onderzoek én weet deze te vertalen naar Fontys Academy of the Arts. U beschikt over verbindend, faciliterend en visie-gedreven leiderschap gericht op samenwerking, de relatie, zelforganisatie en het realiseren van de doelen. 

  Arbeidsvoorwaarden

  Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO hoger beroepsonderwijs schaal 15. Het betreft een aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd. 

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de directeur voor 1 januari 2024 te benoemen. Fontys Hogeschool laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur van TwynstraGudde Executive Search. 
  De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats in week 48. De gespreksrondes met de selectiecommissie en de adviescommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op 14 en 19 december 2023.

  Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Bij vragen over deze functie kunt u per email contact op met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search via (mel@tg.nl).
  Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangt wij uiterlijk op 26 november 2023 uw motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw M. Elemans via deze button. 

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen