Vacature 2022-07-18
TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

Fontys directeur Economie en Communicatie

Fontys Hogescholen draagt bij aan oplossingen voor de wereld van overmorgen. Een wereld die wordt gekenmerkt door urgente vraagstukken, zoals de energietransitie, armoedebestrijding en betaalbare zorg. Grote onderwerpen die vragen om nieuw en anders denken over de grenzen van de eigen expertise heen. Integrale, toekomstgerichte thema’s vereisen een multidisciplinaire, innovatieve en creatieve aanpak. Dat is ook de voornaamste opdracht als één van de grootste publieke hbo-instellingen van Nederland (ruim 46.000 studenten, 5.000 medewerkers verdeeld over 25 instituten en 7 ondersteunende diensten op 11 locaties in Zuid-Nederland). 

 

De snelle mondialisering van de samenleving betekent dat Fontys haar inspanningen op het vlak van internationalisering intensiveert. Met onderwijs en onderzoek speelt Fontys snel, effectief en flexibel in op de onafgebroken stroom razendsnelle, ingrijpende veranderingen in de samenleving. Iedereen die talent wil ontwikkelen (en over de juiste vooropleiding beschikt), is welkom. Die talentontplooiing gebeurt via hoogwaardig, innovatief en praktijkgericht onderwijs: studenten leren én onderzoeken in zogenoemde authentieke of hybride leeromgevingen, samen met (en vaak zelfs op locatie bij) het werkveld.

Fontys Hogeschool Economie en Communicatie

Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC) leidt circa 5000 voltijd- en deeltijdstudenten op. Binnen het economische domein wordt een breed portfolio aan opleidingen geboden: van accountancy en finance & control tot commerciële economie, makelaardij, vastgoed, ondernemerschap en (internationale) communicatie. Op de thema's veerkrachtige steden, circulaire transitie en digitale transformatie is FHEC continu bezig om kennis op te bouwen en te delen via de lectoraten, het expertisecentrum en binnen onderzoeksprojecten. FHEC kent een internationale studentenpopulatie en heeft een sterk nationaal en internationaal netwerk.
Bij FHEC ontwikkelen studenten zich tot ondernemende professionals en verantwoordelijke wereldburgers, die oplossingsgericht denken en (kunnen) werken in een internationale omgeving aan multidisciplinaire complexe vraagstukken. Studenten krijgen de ruimte om een eigen leerroute te kiezen, te experimenteren en fouten te maken. Er wordt intensief samengewerkt met het werkveld, waardoor studenten kennis maken met een breed scala aan toporganisaties en goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk. Om voorbereid te zijn op de maatschappelijke vraagstukken, dompelen FHEC studenten zich vanaf dag één onder met het werkveld, docenten en onderzoekers. Met oog voor cijfers en hart voor mensen, welvaart en welzijn. En dat alles met gevoel voor ethische dilemma’s. Het werkveld, studenten, docenten en kennispartners werken samen aan kennisontwikkeling en praktijkinnovatie.
Kortom: FEHC gaat en staat voor de lerende professionals van de toekomst met onderwijs dat past bij deze generatie en met persoonlijke aandacht voor studenten en medewerkers. De studenten van nu zijn straks de hoofdrolspelers in al die maatschappelijke transities en maken het verschil, waardoor de wereld weer een beetje mooier wordt.

De opgave 

De directeur is, vanuit een collegiale directie bestaande uit 2 directeuren, verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het strategisch beleid van Fontys Hogescholen: een talentgericht Fontys, een onderzoekend Fontys en een wendbaar Fontys.
 • Het vertalen van de Fontys strategie naar het meerjaren- en integrale instituutsbeleid.
 • Het realiseren van het beleid en de doelstellingen van het instituut.
 • Het vanuit visie in samenwerking met het managementteam en de lectoraten: professionaliseren van de organisatie; het verbinden van onderwijs en onderzoek; het flexibiliseren van onderwijs; het verdiepen van hybride leren en het positioneren van het instituut binnen een dynamische internationale omgeving.
 • Het aangaan van samenwerkingsrelaties binnen Fontys Hogescholen en de regio om bij te dragen aan de ontwikkeling van talenten in, mét en vóór de regio.
 • Het behouden en borgen van de goede positie van het instituut op het gebied van onderwijs, onderzoek, studenten-, stakeholders- en medewerkerstevredenheid
 • Een informele cultuur waar ontwikkeling wordt gestimuleerd; studenten, medewerkers & werkveld centraal staan; waar wordt gewerkt vanuit vertrouwen en ruimte en de kernwaarden lef, samen, plezier en aandacht centraal staan.
 • Het vanuit passie en ondernemerschap bijgedragen aan maatschappelijke vraagstukken in samenwerking met studenten, het werkveld en andere instituten binnen Fontys.
 • Het vertegenwoordigen van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie in (maatschappelijke) netwerken op internationaal-, nationaal niveau en in de regio binnen het onderwijs, gemeenten en het werkveld.

Gezien de omvang van het instituut is gekozen voor een 2-hoofdige directie. De directeur rapporteert aan het College van Bestuur en maakt deel uit van de directie van Fontys. Hij/zij geeft vanuit een collegiale directie leiding aan het managementteam (9 onderwijsmanagers, 2 managers bedrijfsvoering, 4 lectoren) en indirect aan circa 450 medewerkers. De portefeuilles binnen de directie worden in onderling overleg verdeeld op basis van achtergrond en affiniteit.

Het profiel

De nieuwe directeur:

 • Heeft een afgeronde masteropleiding of beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime leidinggevende ervaring: eindverantwoordelijke positie binnen het onderwijs en/of het werkveld waar FHEC voor opleidt. Ervaring in hoger onderwijs is een pré.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het werkveld marketing en communicatie én heeft een heldere visie op onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs.
 • Beschikt over verbindend, faciliterend en visie-gedreven leiderschap gericht op samenwerking en de relatie. Kan overzicht behouden vanuit complexiteit, is koersvast, besluitvaardig, coacht en spiegelt vanuit de strategische koers.
 • Is oprecht betrokken bij studenten, medewerkers en het werkveld van FHEC, dit geeft plezier en energie.
 • Is een echte netwerker: externe focus, beweegt zich makkelijk binnen regionale-, nationale- en internationale netwerken. Begrijpt de thema’s die daar spelen. Kan een stevige positie innemen aan de bestuurlijke tafels binnen onderwijs, overheid/gemeenten en werkveld vanuit gelijkwaardigheid.
 • Communiceert op inspirerende wijze, creëert draagvlak, is charismatisch, energiek, daadkrachtig en heeft een actieve en ondernemende instelling.
 • Is authentiek, open, laagdrempelig en geeft ruimte aan kwaliteiten en krachten van anderen.
 • Denkt en handelt vanuit het groter geheel en is bestuurlijk sensitief.
 • Werkt graag nauw samen met een collega-directeur; elkaar versterkend, samen verantwoordelijk en verantwoording afleggen.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO hoger beroepsonderwijs schaal 16 met een maximum bruto jaarsalaris van circa € 122.077,-- bij een fulltime aanstelling. Het betreft een fulltime aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur voor 1 oktober 2022 te benoemen. Fontys Hogescholen laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur van TwynstraGudde Executive Search.
De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats op 6 en 7 september. De gespreksrondes met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op 13 en 19 september.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
In verband met de vakantieweken verzoeken wij u om bij vragen over deze functie per email contact op met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search via (mel@tg.nl).

Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangt TwynstraGudde Executive Search uiterlijk op 4 september 2022 uw motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw M. Elemans via onderstaande button.

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.