Vacature 2022-11-22
TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

Directeur Maastricht Institute of Arts

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Dit jaar is Zuyd door de Keuzegids HBO uitgeroepen tot 3e beste grote hogeschool van Nederland. Met 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en Associate Degree-opleidingen, 12 vestigingen in 3 steden, 28 lectoraten, gemiddeld 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten per jaar, én met een voorgeschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat, is Zuyd Hogeschool sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn

Maastricht Institute of Arts is hét onderwijsinstituut van de beeldende kunsten in Zuid-Nederland en daarbuiten, zuster van de Maastrichtse podiumkunsten, en beiden onderdeel van Zuyd Hogeschool. Sinds 1983 verplicht het zich verschillende opleidingen in de (beeldende) kunsten open te stellen voor een brede diverse en gemengde populatie studenten uit binnen- en buitenland. Het instituut hecht waarde aan het ontplooien van auteurschap met de nadruk op het maken en het ontwikkelen van concepten, en het continue proces van verkennen en reflecteren. Een open en dynamisch curriculum met ruimte voor experiment. Hierin wordt rekening gehouden met de veranderende maatschappij en beroepspraktijken en het verbindt de opleidingen met herkenbare Bachelor en Master uitstroomprofielen op disciplines en hybride vormen. Het instituut huisvest tevens het Lectoraat What Art Knows. Sinds 2021 wordt ook, samen met de Universiteit Maastricht en de Jan van Eyck Academie, een PhD in de kunsten aangeboden binnen de netwerkorganisatie MERIAN.

De disciplines die vertegenwoordigd zijn in het instituut zijn:

 • Interdisciplinary Arts
 • Architectuur en Interieur Vormgeving
 • Visuele communicatie, Communication and Multimedia Design
 • Educatie, Fine Arts en Design

Voor een volledig overzicht van de opleidingen verwijzen wij naar de website van Zuyd Hogeschool.

Zuyd Hogeschool zoekt voor het Maastricht Institute of Arts een inspirerende en enthousiaste nieuwe directeur. 

De opgave 

Als directeur van het Maastricht Institute of Arts leg je direct verantwoording af aan het College van Bestuur van Zuyd. Als deelnemer aan het directeurenoverleg lever je door samenwerking een bijdrage aan het realiseren van hun visie en missie. Als direct leidinggevende van de leden van het MT (opleidingsmanagers en lectoren) draag je integrale managementverantwoordelijkheid voor het instituut.

Verbinding en balans zijn de twee belangrijkste begrippen die worden geassocieerd met deze functie. Het artistiek en creatief vakmanschap verwijst naar twee belangrijke uitgangspunten binnen het kunstonderwijs Maastricht, die je als directeur onderschrijft:

 • Het kunstonderwijs in Maastricht staat in een lange traditie van artistiek vakmanschap. Deze traditie en de effecten daarvan op het curriculum maakt dit instituut uniek.
 • Het artistiek vakmanschap vormt de basis voor excellentie zowel in de wereld van de kunsten als in de zones waar kunst en samenleving nauw met elkaar verbonden zijn.

Als directeur Maastricht Institute of Arts heb je een eigen visie op de positie en de rol van kunst in onze samenleving. Je verstaat het nut van het – ogenschijnlijke - nutteloze in de kunst en je kunt dat op een authentieke manier vertalen naar opleidings- en onderzoeksvisie(s) enerzijds, en positiebepaling in de maatschappelijke context anderzijds. Je bent het externe boegbeeld van het instituut. Intern ben je een luisterend leider die verbindend optreedt met het MT en de gezamenlijke standpuntbepalingen kan vertalen naar de concrete bedrijfsvoering van Zuyd Hogeschool. Je zoekt samenwerking met de podiumkunsten bij Zuyd en maakt je hard voor artistiek onderzoek.

Ook ben je als directeur verantwoordelijk voor: 

 • De verdere ontwikkeling van de (medewerkers in de zelforganiserende) teams binnen het instituut.
 • Behoud en verbetering van de kwaliteit(szorg) van de opleidingen.
 • Innovatie en professionalisering van onderwijs en onderzoek in en met het werkveld.
 • Doorontwikkeling en verankering van de onderwijs- en de onderzoeksvisie en het strategisch beleid van Zuyd binnen het instituut, respectievelijk de teams.
 • Versteviging van de relatie onderwijs-onderzoek en versterking van de bestaande cyclus bachelor-master-phd, met name van MERIAN en toekomstige Professional Doctorates.
 • Flexibiliteit in curricula, internationale profilering/samenwerking, talentontwikkeling zowel in het voortraject als bij de overbrugging naar de beroepspraktijk en het uitdragen van een visie op diversiteit.
 • Een actieve bijdrage in de ontwikkeling en het succes van Zuyd als geheel. 

Het profiel

De nieuwe directeur:

 • Beschikt over een relevante academische opleiding, bij voorkeur aangevuld met een voor de kunsten relevante “advanced” managementopleiding (of vergelijkbaar).
 • Heeft ruime ervaring in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een sterk veranderende omgeving waar de autonome professional doorslaggevend is voor de kwaliteit van het werk. 
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het hoger onderwijs. Is bekend met specifiek beleid en regelgeving op het terrein van het kunstonderwijs.
 • Heeft aantoonbaar affiniteit/ervaring met de kunstpraktijk en het kunstbeleid.  
 • Is in staat om het instituut op een gezonde bedrijfseconomische wijze te leiden, waarbij naast de inhoudelijke invalshoek van de kunsten, onderwijs en onderzoek een duurzaam gezonde begroting leidend is.
 • Heeft samenwerken en verbinden als primaire drijfveren. Is een bruggenbouwer binnen het instituut en omgeving.
 • Is extern een boegbeeld en intern een verbindend leider waarbij coachen, ontwikkelen, creëren van draagvlak, geven van ruimte, het maken van keuzes, flexibiliteit en het willen creëren van impact centraal staan. 
 • Hecht aan gezamenlijke standpuntbepaling en deze kan vertalen naar de concrete bedrijfsvoering van Zuyd Hogeschool. Combineert een gedeelde lange termijn visie met operationeel denken en handelen.
 • Is open, transparant en communicatief sterk. Kan verhalen vertellen die aankomen en gaat op een constructieve manier de dialoog aan.
 • Beweegt zich met souplesse in regionale, landelijke en internationale netwerken, op basis van een eigen kompas en in het belang van Zuyd. 
 • Beschikt over een vertrouwenwekkende persoonlijkheid en is nieuwsgierig naar de drijfveren van degenen waarmee hij/zij samenwerkt.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en speekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO hoger beroepsonderwijs in maximaal schaal 15 met een maximum bruto jaarsalaris van € 110.814,68 bij een fulltime aanstelling. 
Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd. 

Procedure en planning

Zuyd Hogeschool laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur van TwynstraGudde Executive Search. 

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats. De gespreksrondes met de selectiecommissie zijn, onder voorbehoud, op locatie. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl). Heeft u voor deze functie belangstelling? Wij ontvangen uw CV en motivatiebrief, t.a.v. mevrouw M. Elemans, o.v.v. sollicitatie Zuyd Hogeschool via onderstaande button.

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.