Vacature 2022-09-23
TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

Directeur Huisvesting & Facilitaire Zaken

Fontys Hogeschool draagt bij aan oplossingen voor de wereld van overmorgen. Een wereld die wordt gekenmerkt door urgente vraagstukken. Fontys wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van die vragen aan de hand van kennisthema’s zoals technologie en kunstmatige intelligentie, slimme mobiliteit, de gezonde & inclusieve samenleving, de toekomst van leren, duurzaamheid & circulariteit, en de creatieve economie.

Het zijn grote onderwerpen die vragen om nieuw en anders denken over de grenzen van de eigen expertise heen. Integrale, toekomstgerichte thema’s vereisen een multidisciplinaire, innovatieve en creatieve aanpak. Dat is ook de voornaamste opdracht als één van de grootste publieke hbo-instellingen van Nederland (circa 45.000 studenten, ruim 5.000 medewerkers verdeeld over 25 instituten en 7 ondersteunende diensten op 11 locaties in Zuid-Nederland).

De snelle mondialisering van de samenleving betekent dat Fontys haar inspanningen op het vlak van internationalisering intensiveert. Met onderwijs en onderzoek speelt Fontys snel, effectief en flexibel in op de onafgebroken stroom razendsnelle, ingrijpende veranderingen in de samenleving. Iedereen die talent wil ontwikkelen (en over de juiste vooropleiding beschikt), is welkom. Die talentontplooiing gebeurt via hoogwaardig, innovatief en praktijkgericht onderwijs: studenten leren én onderzoeken in zogenoemde authentieke of hybride leeromgevingen, samen met (en vaak zelfs op locatie bij) het werkveld.

Als brede hogeschool beschikt Fontys over de multidisciplinaire slagkracht om de uitdagingen die de wicked problems bieden, succesvol aan te gaan. Met onderzoek geeft Fontys een impuls aan een economisch krachtige, duurzame en sociaal vitale regio. Fontys staat midden in de samenleving en draagt bij aan maatschappelijke vitaliteit, duurzaamheid en inclusie. In de zuidelijke regio’s waar we zijn gevestigd, in heel Nederland, maar zeker ook buiten onze landsgrenzen.

Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken

De Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken (H&F) ondersteunt op professionele wijze onderwijs en onderzoek van Fontys. Het is een gezamenlijke missie om ervoor te zorgen dat alle Fontys medewerkers en -studenten goed kunnen werken of studeren. H&F heeft een diversiteit aan verantwoordelijkheden. Van het beheer (250.000 m2 vloeroppervlak) en realiseren van de gebouwen en campussen tot aan hospitality & catering, beveiliging, mobiliteit, duurzaamheid en integrale veiligheid. De Dienst H&F is een partner en adviseur voor haar klanten.

Fontys Hogeschool staat voor de uitdaging om onderwijs en onderzoek zodanig vorm te geven dat het aansluit en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in de maatschappij. De Dienst Huisvesting en Facilitaire zaken is ondersteunend aan deze ambitie vanuit een expertrol op het gebied van vastgoed en facility management. De fysieke (en virtuele) leer- en werkomgeving en de facilitaire dienstverlening draagt niet alleen bij aan hoogwaardig en modern onderwijs en onderzoek maar stimuleert ook de ontwikkeling door vernieuwing ervan.

De vertaling van specifieke en op maat gesneden visies op onderwijs en onderzoek van de verschillende instituten naar huisvestings- en facilitaire dienstverlening betreft veelal complexe vraagstukken die om de juiste kennis en expertise vraagt. Een multidisciplinaire samenwerking van de Dienst H&F met de instituten en andere diensten binnen Fontys is dan ook van belang.  

De opgave

De directeur is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het strategisch beleid van Fontys Hogeschool: een talentgericht Fontys, een onderzoekend Fontys en een wendbaar Fontys.
 • Het vertalen van de Fontys strategie naar het meerjaren- en integrale beleid voor de Dienst H&F. Daarbij gaat het niet alleen om kwantitatieve vraagstukken (groei in de regio Eindhoven en demografische krimp op andere plekken), maar ook om het aanpassen van de fysieke werk-, leer- en verblijfsomgeving aan de nieuwste didactische inzichten en veranderend gebruik door hybride leer- en werkvormen.
 • Het realiseren van het beleid en de doelstellingen van de Dienst H&F op het gebied van: huisvesting, facilitaire dienstverlening, duurzaamheid, integrale veiligheid en mobiliteit & bereikbaarheid, waarbij een deel in eigen beheer wordt uitgevoerd maar ook omvangrijke delen zijn uitbesteed.
 • Het in samenwerking met het MT verder professionaliseren van de Dienst o.g.v. proceseigenaarschap, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren bij de medewerkers en het (door)ontwikkelen van dienstverleningsconcepten.
 • Het samen met de collega-diensten toewerken naar een meer geïntegreerde dienstverlening met proceseigenaarschap als uitgangspunt.
 • Het vanuit visie verbinden van instituten, diensten en externe partijen rondom uitdagingen op het gebied van huisvesting en facility management.    
 • Het aangaan en onderhouden van strategische externe samenwerkingsrelaties: werkveldpartners op de campus en contractpartners op het gebied van facilitair management en huisvesting.
 • De doelmatige en rechtmatige aanbesteding van grote (ver)bouwprojecten en uitbestede diensten, in nauwe samenwerking met de afdeling inkoop.

De directeur rapporteert aan het College van Bestuur en maakt deel uit van de directie van Fontys. Hij/zij geeft leiding aan het managementteam bestaande uit 4 managers en indirect aan circa 135 medewerkers. Vanuit de Dienst wordt daarnaast een aantal grote externe partijen aangestuurd op het gebied van huisvesting en facility management.

Het profiel

De nieuwe directeur:

 • Heeft een afgeronde masteropleiding of beschikt over academisch werk- en denkniveau.  
 • Heeft ruime leidinggevende ervaring vanuit een eindverantwoordelijke positie op het gebied van vastgoed en/of facility management binnen een complexe organisatie met een sterk dienstverlenend karakter. Ervaring in (hoger) onderwijs is een pré.
 • Heeft een heldere visie op huisvesting en facility management in het (hoger) onderwijs. Begrijpt de thema’s die daar spelen, is inhoudelijk sterk en heeft affiniteit met de brede scope van de Dienst.
 • Beschikt over verbindend, faciliterend en visie-gedreven leiderschap gericht op samenwerking, de relatie en het realiseren van de doelen. Kadert, coacht en spiegelt vanuit de ingezette strategische koers. Geeft ruimte aan kwaliteiten en krachten van anderen. Is gericht op innoveren en weet dit goed te doseren.  
 • Behoudt overzicht vanuit complexiteit, verbindt op inhoud en proces, is sterk in het omgaan met verschillende belangen, is besluitvaardig en koersvast.
 • Neemt een stevige positie in aan bestuurlijke tafels: denkt en handelt vanuit het groter geheel, is bestuurlijk sensitief, verbindt slim en heeft lef.  
 • Is communicatief sterk, creëert draagvlak, is toegankelijk voor iedereen.
 • Is een echte netwerker en een boegbeeld. Haalt hier plezier uit.  
 • Werkt graag nauw samen met collega-directeuren, het CvB en externe partners.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO hoger beroepsonderwijs schaal 15 met een maximum bruto jaarsalaris van circa € 111.000, -- bij een fulltime aanstelling. Het betreft een aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur voor 1 december 2022 te benoemen. Fontys Hogeschool laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur van TwynstraGudde Executive Search. De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats op 18, 19 en 20 oktober. De gespreksrondes met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op 4 en 9 november 2022.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
Bij vragen over deze functie kunt u per email contact op met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search via (mel@tg.nl).

Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangt TwynstraGudde Executive Search uiterlijk op 13 oktober 2022 uw motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw M. Elemans o.v.v. sollicitatie directeur Huisvesting &Facilitaire Zaken via onderstaande button.

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.