Vacature 2021-10-14
TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

Directeur Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Fontys draagt bij aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld in relatie tot de urgentie én betaalbaarheid van de energietransitie en de voor- en nadelen van de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg. Dat is ook de voornaamste opdracht als een van de grootste publieke hbo-instellingen van Nederland (ruim 46.000 studenten, 5.000 medewerkers verdeeld over 25 instituten en 7 ondersteunende diensten op 11 locaties in Zuid-Nederland).

Met onderwijs en onderzoek speelt Fontys snel, effectief en flexibel in op de onafgebroken stroom razendsnelle, ingrijpende veranderingen in de samenleving. Iedereen die talent wil ontwikkelen (en over de juiste vooropleiding beschikt, natuurlijk), is welkom. Die talentonplooiing gebeurt via hoogwaardig, innovatief en praktijkgericht onderwijs: studenten leren én onderzoeken in zogenoemde authentieke of hybride leeromgevingen, samen met (en vaak zelfs op locatie bij) het werkveld. Talent for society.

Het praktijkgericht onderzoek draagt bij aan antwoorden op vraagstukken uit de wereld om ons heen. En, minstens zo belangrijk, aan innovaties in het werkveld. Juist Fontys, als zeer brede hogeschool, beschikt over de multidisciplinaire slagkracht om de uitdagingen die de wicked problems ons bieden, succesvol aan te gaan. Fontys is expert op de volgende kennisthema’s: ondersteunende technologieën (inclusief kunstmatige intelligentie), slimme mobiliteit, de gezonde & inclusieve samenleving, de toekomst van leren, duurzaamheid & circulariteit, en de creatieve economie. Knowledge for society.

Fontys staat midden in de samenleving. En draagt betekenisvol bij aan een vitale, duurzame en inclusieve samenleving. In de zuidelijke regio’s en in heel Nederland, maar zeker ook buiten onze landsgrenzen.
Fontys for society!

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie wil met haar opleidingen HRM en Toegepaste Psychologie een bijdrage leveren aan het sociaal-maatschappelijk geluk. Waardigheids-educatie staat centraal. Daarmee wil ze betekenisvol zijn, gelijkwaardigheid uitdragen en de relatie mens & technologie versterken. Naast talentgericht, onderzoekend en wendbaar, is betrokkenheid een belangrijke kernwaarde. Het instituut levert een bijdrage aan het realiseren van de strategie van Fontys Hogescholen: een talentgericht Fontys, een onderzoekend Fontys en een wendbaar Fontys.

De ontwikkeling van persoonlijkheid en talenten staat centraal bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. In een authentieke setting dragen onderzoekers, studenten en docenten - samen met het werkveld - bij aan innovatie in de regio. En aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Het onderwijs is nauw verbonden met praktijkgericht onderzoek, zoals wordt vormgegeven vanuit de lectoraten ‘Mens en Technologie’ en ‘Dynamische Talentinterventies’. Studenten leren en onderzoeken samen met docenten en professionals uit het werkveld in authentieke en hybride leer- en onderzoekomgevingen.

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie verzorgt voltijd- en deeltijdonderwijs én cursussen/trainingen voor ervaren professionals die zich willen ontwikkelen. Het instituut telt momenteel ongeveer 270 medewerkers en circa 3000 studenten en is gevestigd in Eindhoven en Tilburg.

De opgave

De opgave van de directeur is gericht op het vertalen van de visie van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie naar de praktijk vanuit verbindend leiderschap, het bijdragen aan de strategie van Fontys Hogescholen ‘Fontys for Society’ en het sturing geven aan de sterke groei van het instituut.

De directeur is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een actieve bijdrage aan het strategisch beleid van Fontys Hogescholen: een talentgericht Fontys, een onderzoekend Fontys en een wendbaar Fontys.
 • Het vertalen van de Fontys strategie naar het meerjaren- en integrale instituutsbeleid.
 • Het realiseren van het beleid en de doelstellingen van het instituut.
 • Het in balans brengen van de organisatie en het structureren van processen.
 • Het vanuit visie verbinden van onderwijs en onderzoek en het verankeren van het instituut in de regio.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum voor de opleidingen HRM en Toegepaste Psychologie.
 • Het verbinden van de opleidingen HRM en Toegepaste Psychologie, de locaties Eindhoven en Tilburg én het verbinden van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie met de andere instituten en Expertisecentra binnen Fontys Hogescholen.
 • Het vertegenwoordigen van Fontys in politiek-maatschappelijke netwerken in de regio.
 • Het behouden en borgen van de goede positie van het instituut op het gebied van onderwijs, onderzoek, studenten-, stakeholders- en medewerkerstevredenheid.
 • Een cultuur waar ruimte is voor ontwikkeling, studenten centraal staan, met passie wordt gewerkt, gericht op inclusiviteit, moreel kompas en de kernwaarden: wendbaarheid, onderzoekend, talentgericht en betrokkenheid.
 • Het behouden van een (bestendige) financiële basis.

De directeur rapporteert aan het College van Bestuur, maakt deel uit van het Fontysberaad. Hij/zij geeft direct leiding aan het managementteam (bestaande uit 6 managers en de directeur), 2 lectoren en indirect aan 270 medewerkers.

Het profiel

De nieuwe directeur:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding of beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime leidinggevende ervaring vanuit een eindverantwoordelijke positie binnen een kennisintensieve, dynamische organisatie met autonome professionals
 • Heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met onderwijs en een verbinding met de domeinen HRM of psychologie. Ervaring binnen het hoger onderwijs is een pré.
 • Heeft affiniteit met onderzoek en heeft een heldere visie op de toegevoegde waarde van onderzoek in het hoger onderwijs.
 • Beschikt over verbindend leiderschap gericht op samenwerking en de relatie.
 • Heeft succesvol leidinggegeven aan organisatieveranderingen in een context met hoogopgeleide en kritische professionals.
 • Heeft een ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten.
 • Is authentiek, empathisch, transparant, maakt zaken snel bespreekbaar en heeft oog voor de interne organisatie en de mensen.
 • Is daadkrachtig, spreekt aan en is aanspreekbaar, weet strategie te vertalen naar de praktijk, zet een heldere koers uit, creëert draagvlak, enthousiasmeert en haalt het beste uit mensen.
 • Is bestuurlijk sensitief, denkt en handelt vanuit het groter geheel, brengt rust en stabiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO hoger beroepsonderwijs schaal 15 met een maximum bruto jaarsalaris van circa € 104.491,- bij een fulltime aanstelling (36 uur). Het betreft een aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur in december 2021 te benoemen. Fontys Hogescholen laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search .

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats in week 46. De gespreksrondes met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden in week 49 en 50. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search . Heb je voor deze functie belangstelling? Upload uiterlijk 9 november a.s. jouw motivatiebrief en CV via deze button. 

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.