Vacature 2021-09-13
TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

Bestuurder (1.0 fte) voor Stichting Anton Constandse

Het is de missie van Stichting Anton Constandse om ieder mens met een ernstig psychische aandoening regie op zijn of haar leven te geven om met succes en naar tevredenheid het leven in te richten in een omgeving die daarbij past. De stichting doet dit door vanuit een open en betrokken houding aan te sluiten bij de dromen en wensen van de cliënt. Het liefst in hun eigen woonomgeving en anders in een kleinschalige woonomgeving midden in de wijk.

Bij de stichting Stichting Anton Constandse wordt met professionals gewerkt aan herstel op maat op persoonlijk-, functioneel-, en maatschappelijk vlak. Het betekent ook dat de medewerkers in staat worden gesteld om vanuit hun professionele expertise de cliënt optimaal te ondersteunen en te werken aan hun eigen ontwikkeling. Anton Constandse is herkenbaar in de wijk: bij buren, winkels en wijkorganisaties. Medewerkers zijn goed benaderbaar en zetten hun expertise in waar dat nodig is. Ze zijn goed vindbaar voor verwijzers en andere ketenpartners, gericht op samenwerking en kennis delen.

Ter ondersteuning van het realiseren van deze missie zoekt Stichting Anton Constandse een bestuurder.

Met 500 medewerkers wordt in de regio Den Haag gewerkt aan het ondersteunen van mensen met een ernstig psychische aandoening. Stichting Anton Constandse stelt de mens centraal. Dit doen zij door alles binnen de organisatie in dienst te stellen van het individuele herstelproces van ruim 1.500 cliënten. Vanuit 34 zelfstandig opererende werkeenheden wordt de ondersteuning aan cliënten vormgegeven. De werkeenheden worden hierbij vraaggericht gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor van de organisatie. De speciaal opgeleide zorgprofessionals bepalen zelf in grote mate de inhoud van hun werkzaamheden binnen de professionele standaard. Op deze wijze kunnen zij de cliënten een passende omgeving en op maat gesneden ondersteuning bieden die het persoonlijke herstelproces bevordert.

De opgave

De bestuurder is verantwoordelijk voor de verbinding van de organisatie met haar cliënten en (samenwerkings)partners; de relatie met gemeenten; het behartigen van de belangen van Stichting Anton Constandse en haar cliënten; de ontwikkeling, vaststelling en realisatie van de visie en strategie; de regionale positionering van Stichting Anton Constandse binnen de zorgketen en op de arbeidsmarkt; het implementeren van het Strategisch Vastgoedplan; het borgen van een gezonde financiële positie; het innoveren van de zorg; en het verder professionaliseren van de (ondersteunende)organisatie.

Binnen deze verantwoordelijkheden richt de bestuurder zich in samenwerking met het beleidsteam op:

 • Het vertalen van externe ontwikkelingen en het Strategisch Meerjarenplan naar de organisatie.
 • Het bereiken van nieuwe cliënten/doelgroepen en het behouden van de goede relatie met de cliënten.
 • Het vertegenwoordigen van Stichting Anton Constandse bij belangrijke stakeholders zoals gemeenten en het zorgkantoor.
 • Het verder vormgeven van zelforganisatie, het creëren van een plezierige en stimulerende werkomgeving voor medewerkers en creëren van de optimale condities voor cliënten.
 • Een cultuur met als gedeelde waarden: de mens staat centraal, zelf verantwoordelijkheid dragen, samenwerking op basis van vertrouwen, transparant en aanspreekbaar.
 • Het realiseren van doelstellingen op gebied van groei, kwaliteit, tevredenheid cliënten, financiën en goed werkgeverschap.
 • Het verder professionaliseren van de ondersteunende afdelingen Personeel Organisatie & Ontwikkeling, Bedrijfsvoering (financiën, cliëntsupport), ICT en facilitair & huisvesting, Bestuursbureau (kwaliteit, communicatie, secretariaat en receptie).
 • Het continue ontwikkelen van de herstelondersteuning en optimaal faciliteren van de zorgprofessionals.
 • Het innoveren en digitaliseren van zorgprocessen.
 • Het implementeren van het Strategisch Vastgoedbeleid en duurzaamheid.
  Het scherp positioneren en versterken van de positie van Stichting Anton Constandse binnen de regionale zorgketen en de arbeidsmarkt.
 • Het proactief en constructief de samenwerking op zoeken met de medezeggenschapsorganen; de cliëntenraad en ondernemingsraad.

De bestuurder wordt benoemd door, en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuurder geeft leiding aan het beleidsteam bestaande uit 4 gebiedsmanagers, manager participatie, manager bedrijfsvoering, manager PO&O, bestuurssecretaris/manager bestuursbureau en de concerncontroller.

Het profiel

De bestuurder:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding of beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ervaring als bestuurder of ruime leidinggevende ervaring vanuit een eindverantwoordelijke positie binnen een maatschappelijk betrokken organisatie. Ervaring binnen de psychiatrische zorg is een pré.
 • Heeft een hart voor kwetsbare mensen en wil graag het verschil maken vanuit Stichting Anton Constandse.
 • Is bekend met de transitie binnen de zorg en begrijpt de dynamiek binnen de GGZ-keten. Stelt de belangen van de cliënten centraal.
 • Is visie-gedreven, toont ondernemerschap, heeft een externe oriëntatie met bewezen netwerkkwaliteiten.
 • Is open, integer, gericht op samenwerking en heeft succesvol leidinggegeven aan organisatieveranderingen.
 • Is strategisch sterk, geeft richting, brengt rust, is een mensen-mens, daadkrachtig, besluitvaardig, heeft realisatiekracht en een zakelijke inslag.
 • Werkt vanuit vertrouwen, creëert draagvlak, geeft ruimte aan de professionals/management en is bestuurlijk/politiek sensitief.
 • Heeft inlevingsvermogen in de problematiek van de cliënt met een ernstig psychiatrische aandoening.
 • Heeft kennis van de herstelondersteunende zorg of is bereid zich hierin te verdiepen.
 • Is communicatief sterk, charismatisch, verbindend naar binnen en buiten, enthousiasmeert, heeft humor en is toegankelijk voor medewerkers en cliënten.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en op basis van de ‘regeling bezoldingingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp’. Deze is voor Stichting Anton Constandse bepaald op klasse IV voor 2021. Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de bestuurder voor 1 december 2021 te benoemen. Stichting Anton Constandse laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van TwynstraGudde Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats van 14, 15 en 18 oktober 2021. Het gesprek met de selectiecommissie wordt, onder voorbehoud, gehouden in week 43 en het gesprek met de adviescommissie vindt, onder voorbehoud, in week 44 van dit jaar.

Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kunnen deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search 

Heb je voor deze functie belangstelling? Upload uiterlijk 12 oktober a.s. jouw motivatiebrief en CV via deze button. 

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.