Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Martijn Baart

Vijf misvattingen over gemeentelijke herindeling rechtgezet

22-02-2019
reageer
Martijn Baart

Op 21 november 2018 vonden er in maar liefst 37 gemeenten herindelingsverkiezingen plaats. Na de jaarwisseling zijn er slechts 12 gemeenten overgebleven. In gemeenten als Appingedam, Beemster, Delftzijl, Landerd, Loppersum, Purmerend en Uden wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de volgende herindelingsgolf. Daarnaast publiceert de minister van BZK naar verwachting dit voorjaar een nieuw beleidskader herindeling. De discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke schaalvergroting blijft daarmee onverminderd actueel. Het bestuurlijke en journalistieke debat kenmerkt zich door uiteenlopende opvattingen die vaak gebaseerd zijn op terechte zorgen, maar in dit debat blijkt soms ook spraakverwarring over bepaalde thema’s. Daarom: vijf misvattingen over gemeentelijke herindeling rechtgezet.

Gemeenten