Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Anne de Jager

Creëer een goede basis voor samenwerking in de aanbesteding – Drie succesfactoren

08-05-2018
reageer
Anne de Jager

De betekenis van het begrip ‘samenwerking’ in bouwcontracten is in afgelopen jaren veranderd. Samenwerking is niet meer alleen ‘de markt levert en de opdrachtgever toetst en betaalt’. Er wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan een samenwerking waarin opdrachtgever en opdrachtnemer de werkzaamheden in bepaalde fases daadwerkelijk ‘samen gaan doen’. Dit gebeurt in alliantievormen zoals de projecten Gorinchem – Waardenburg van waterschap Rivierenland en project Markermeerdijken van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, maar ook in ander type samenwerkingsvormen zoals project DOEN dat door Rijkswaterstaat wordt gerealiseerd en waar gezamenlijk invulling wordt gegeven aan het contract. Wanneer andere samenwerkingsvormen worden geambieerd, dan vraagt dit iets van het type partij waarnaar een opdrachtgever op zoek is.

Mobiliteit en infrastructuur Aanbesteden en contracteren